O bolnišnici in lokacija: Vodstvo bolnišnice


 
Jasna Uranjek

      
Direktor bolnišnice
Janez Lavre, dr. med.

 


 

V.d. strokovne direktorice 
Dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol.

 


 

Tina Vetter


Pomočnica direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo
Tina Vetter, mag. zdr. nege
e-pošta: tina.vetter@sb-sg.si
 


 

Ivanka Linasi


Pomočnica direktorja za pravne zadeve
Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav.
e-pošta: alenka.jezernik@sb-sg.si