Urologija

Oddelek za urologijo


 

Oddelek za urologijo

Ure obiskov: ni omejitev

Obiskovalce prosimo, da se ob prihodu oglasijo pri negovalnem osebju.

Telefon:
centrala bolnišnice:  02 88 23 400
tajništvo oddelka:  02 88 23 461
ambulanta:  02 88 23 400 (interna 740 – odgovorna medicinska sestra: Marina GRENKO, dipl.m.s.)
 

>> program 13.SUSLokacija oddelka:


Marko ZupančičV.d. predstojnika Oddelka za urologijo:
Prim.mag.Marko Zupančič, dr.med
tel: 02 88 23 463
e-pošta:marko.zupancic(at)sb-sg.si


Majda Topler Glavna medicinska sestra oddelka:
Majda TOPLER, mag. zdr. nege
tel: 02 88 23 464
e-pošta:majda.topler(at)sb-sg.si


Poslovni sekretar:
Cvetka Smrtnik
tel/fax: 02 88 23 461
e-pošta:cvetka.smrtnik(at)sb-sg.si


Urnik urološke ambulante Dan
 Urnik  Zdravnik
 Ponedeljek  8.00 - 14.30  Ivan Parać, dr.med.
 Torek  8.00 - 14.30  Marjan Kuzmanoski, dr.med.
 Sreda  8.00 - 14.30  Ljubo Korsič, dr.med.
 Četrtek  8.00 - 14.30  Zoran Krstanoski, dr.med.
 Petek  8.00 - 14.30 Boris Košuta, dr.med.,
Prim.mag.Marko Zupančič, dr.med.
 

Popoldanska ambulanta: 15.00-19.00- v ponedeljek, torek in sredo – zdravnik po razporedu.

Izven rednega delovnega časa je urološka nujna medicinska pomoč organizirana v sklopu Urgence bolnišnice.

  
 

Negovalno osebje bolniškega oddelka:


- Majda Topler, mag. zdr. nege., glavna medicinska sestra oddelka
- Vlasta Verčko, dipl.m.s., namestnica glavne medicinske sestre
- Mojca Pfajfar, dipl.m.s.
- Robert Tisnikar, ZT
- Irena Šertel, SMS
- Bernarda Zdovc, SMS
- Mira Slemnik, SMS
- Mateja Krautberger, SMS
- Miha Perič, ZT
- Anica Kušej, SMS
- Vesna Bobovnik, SMS
- Helena Kotnik, SMS
- Mihaela Langbauer Mesner, SMS
- Sašo Šumer, dipl.zn.
- Zala Logar, tehnik zn
- Maša Karner Napotnik, tehnik zn
- Helena Vertačnik, tehnik zn


 

Negovalno osebje urološke operacijske:

Matjaž Pesičer, dipl. zn., odgovorni zdravstvenik COB Oddelka za Urologijo
Suzana Hajtnik, mag. zdr. nege,
Dragica Zupanc, dipl. m. s.
Darja Pungartnik, SMS
Polona Lodrant, dipl.m.s. 

Negovalno osebje ambulante:

- Marina Grenko, dipl.m.s. - odgovorna med. sestra
- Vladka Stepančič, SMS
- Borut Kušej, ZT


Administrativno osebje:


- Cvetka Smrtnik, posl.sek.
- Dragica Skrivarnik, posl.sek.
- Irena Pečolar, administrator
- Klemenc Andreja, administrator
- Plešivčnik Maruša, administrator
- Bojana Novak, administrator
 

 
 

Predstavitev

Marko ZupančičPredstojnik:
asist.mag.Marko Zupančič, dr.med
tel: 02 88 23 463
e-pošta: marko.zupancic@sb-sg.si 

Zgodovina

Marko ZupančičPredstojnik:
asist.mag.Marko Zupančič, dr.med
tel: 02 88 23 463
e-pošta: marko.zupancic(at)sb-sg.si