Za paciente in obiskovalce: Ure obiskov

 Ure obiskov:

Vsak dan od 11. 00 do 13.00 in od 17.00 do 19.00.

Izjeme

Enota za intenzivno interno medicino:
Od 11.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00

Oddelek za intenzivno medicino operativnih strok:
Od 11.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00

Oddelek za pediatrijo:
Obiskovalci niso vezani na predpisane ure. Staršem je omogočeno sobivanje z bolnim otrokom.

Oddelek za ginekologijo:
Očetom novorojenčkov in novorojenčic so obiski dovoljeni tudi izven predpisanih ur.