O bolnišnici in lokacija: Uprava

 

NAZIV / IME TELEFON E-MAIL
Direktor
Janez Lavre, dr. med.
02 88 23 404  janez.lavre(at)sb-sg.si
Strokovna direktorica
Dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol.
 02 88 23 404  jana.makuc(at)sb-sg.si
Služba za odnose z javnostmi
Helena Slemenik, spec.
 02 88 23 420
 041 305 737
 helena.slemenik(at)sb-sg.si
Tajništvo uprave
Rok Šater, dipl. upr. org.
02 88 23 404  rok.sater(at)sb-sg.si
Pomočnica direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo
Tina Vetter, mag. zdr. nege
 02 88 23 406  tina.vetter(at)sb-sg.si
Pomočnica direktorja za pravne zadeve
Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav.
 02 88 23 507  alenka.jezernik(at)sb-sg.si
Vodja kadrovske in splošne službe
mag. Simona Svetina Apat, univ. dipl. soc. del.
 02 88 23 426  simona.svetina(at)sb-sg.si
Vodja ekonomskih služb
Ivanka Linasi, univ. dipl. ekon.
 02 88 23 415  ivanka.linasi(at)sb-sg.si