Travma in ortopedija

Oddelek za travmatologijo in ortopedijo


 

Ure obiskov:

od 11 ure do 13 ure
od 17 ure do 19 ure


TRAVMATOLOŠKA AMBULANTA
Delovni čas:
Pon do pet: 9.00 – 11.00; 11.30 do 14.30


MAVČARNA
Od ponedeljka do petka: 8.00 – 14.00
Popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki deluje v okviru Urgentnega centra

NAROČANJE:
Naročanje na tel.št. 02 88 23 439
pon – pet: 07.00 – 09.00, 13.30 – 14.30

Odgovorna oseba za čakalni seznam: Danijela Knuplež


ORTOPEDSKA AMBULANTA:
Delovni čas:
Ponedeljek: 7.45 – 15.00; 11.45 – 19.30
Sreda: 7.45 – 15.00
Petek: 7.45 – 15.00

NAROČANJE:
Naročanje na tel.št. 02 88 23 488

Ponedeljek: 7.00 – 8.00; 11.30 – 13.00; 18.00 – 19.30
Sreda: 7.00 – 8.30; 13.00 – 14.30
Petek: 7.00 – 8.30; 13.00 – 14.30

Odgovorna oseba za čakalni seznam: Renata Lužnik, sms

Miran SagmeisterV.d. predstojnika Oddelka za travmatologijo in ortopedijo:
Miroslav SAGMEISTER, dr.med.,spec.kirurg
tel: 02 88 23 400 (int.713)
e-pošta: miran.sagmeister(at)sb-sg.si
 


Vodja Enote za ortopedijo,
namestnik predstojnika OTO
Ivo Bricman, dr.med.,spec.ortoped
e-pošta: ivo.bricman(at)sb-sg.si

Andreja UrnautGlavna medicinska sestra Oddelka za travmatologijo in ortopedijo:
Andreja Urnaut, dipl. m. s.
tel: 02 88 23 435
e-pošta: andreja.urnaut(at)sb-sg.si
 

Vodja administracije
Janja Sušec, dipl.ekon.
e-posta:janja.susec(at)sb-sg.si


 
Lokacija oddelka: 

TRAVMATOLOŠKA AMBULANTA


Delovni čas:
pon - pet: 8.30 – 14.30

Izvajalci: 
Miran Sagmeister, dr.med.,spec.kirurg
dr. Peter Kadiš, dr.med.spec.kirurg
Matej Jezernik, dr.med.spec.kirurg
Teodor Hafner, dr.med.spec.kirurg
Andreja Voler, dr.med.specializantka kirurgije
Tjaž Ocepek, dr.med.specializant kirurgije
Klemen Aleš Pilih, dr.med.specializant kirurgije


MAVČARNA
Od ponedeljka do petka: 8.00 – 14.00
Popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki deluje v okviru Urgentnega centra

NAROČANJE: 
Naročanje na tel.št. 02 88 23 439
pon – pet: 07.00 – 09.00, 13.00 – 15.00

Odgovorna oseba za čakalni seznam: Danijela Knuplež
 


ORTOPEDSKA AMBULANTA:


Delovni čas:
Ponedeljek: 7.45 – 15.00; 11.45 – 19.30
Sreda: 7.45 – 15.00
Petek: 7.45 – 15.00

Izvajalci: 
Ivo Bricman, dr.med.spec.ortoped
Stanislav Ovnič, dr.med.spec.ortoped
Jakob Merkač, dr.med.spec.ort.krg.
Vasja Kašnik, dr.med.specializant ortopedske kirurgije

NAROČANJE:
Naročanje na tel.št. 02 88 23 488

Ponedeljek: 7.00 – 8.00; 11.30 – 13.00; 18.00 – 19.30
Sreda: 7.00 – 8.30; 13.00 – 14.30
Petek: 7.00 – 8.30; 13.00 – 14.30

Odgovorna oseba za čakalni seznam: Renata Lužnik, sms

 

 

 

 

 

 

 .  
 
OSEBJE ZDRAVSTVENE NEGE:


Odgovorna medicinska sestra Enote za ortopedijo in namestnica glavne medicinske sestre Oddelka za travmatologijo in ortopedijo
Lucija Vinšek, dipl.m.s.

Odgovorna medicinska sestra Enote za travmatologijo
Vesna Vravnek, dipl.m.s.

Andreja Urnaut, dms, v. d. glavne sestre Oddelka za travmatologijo in ortopedijo
Jože ODER, dipl.zn.
Aleš Stropnik, dipl.zn.
Marta BRICMAN, s.m.s.
Mihaela GAVEZ, s.m.s.
Jožica GRUBELNIK, s.m.s.
Tatjana KAISER, s.m.s.
Milena KOTNIK, s.m.s.
Jože KOTNIK, ZT
Marta LOGAR, s.m.s.
Renata LUŽNIK, s.m.s.
Igor LIPOVEC, ZT
Ljuba NAGLIČ,s.m.s.
Urška RUDL, s.m.s.
Erika GRUBELNIK, s.m.s.
Polona SMREKAR, s.m.s.
Marija TURJAK, s.m.s.
Andreja JESENIČNIK, s.m.s.
Žiga KONEČNIK, ZT
Maša KARNER NAPOTNIK, s.m.s.
Alja BOROJA, tehnik zdrav. nege
Tjaša BREG, tehnik zdr. nege.
Ružica GAŠIĆ, tehnik.zdr. negeADMINISTRACIJA:

Vodja administracije:
Janja SUŠEC, dipl. ekon.

Danijela KNUPLEŽ, ek. tehnik
Vesna PROHART, ek. tehnik
Zvonka RUPERT, ek. tehnik


 
 

Predstavitev

 

Predstojnik:
Miran SAGMEISTER, dr. med. spec.kirurg
tel: 02 88 23 713
e-pošta: miran.sagmeister@sb-sg.si


 

  

Zgodovina

 

Predstojnik:
Miran SAGMEISTER, dr. med. spec.kirurg
tel: 02 88 23 713
e-pošta: miran.sagmeister(at)sb-sg.si
 

Začetki travmatološke dejavnosti v naši bolnišnici segajo v leto 1963. 25. decembra 1963 je bil v okviru Kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec ustanovljen travmatološki odsek. Vodil ga je prim. Drago Plešivčnik, dr. med., spec. kirurg. Travmatološki odsek je formalno obstajal do leta 1970. Po tem času se je travmatološka dejavnost odvijala v okviru Kirurškega oddelka. Leta 1993 je bil ponovno formiran Odsek za travmatologijo v sklopu Kirurškega oddelka. Vodil ga je Ferdo Kutnik, dr. med., specialist kirurg. S prihodom specialista ortopeda Iva Bricmana, dr. med. je 18. 1. 1995 pričela z delom redna ortopedska ambulanta kot samostojna enota, obenem je ortoped tudi prevzel hospitalno zdravljenje ortopedskih bolnikov.

Leta 2003 se je Oddelek za kirurgijo razdružil na dva samostojna oddelka, in sicer na Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo in na Oddelek za travmatologijo in ortopedijo. Oddelek za travmatologijo in ortopedijo deluje v prvem nadstropju stavbe kirurško-ginekološkega bloka.