Za zdravnike in osebje: Strokovna literatura


Bibliografija:

prim.asist.mag. Marijan Lužnik, dr.med., specialist ginekologije in porodništva