Radiologija

Oddelek za diagnostično in intervencijsko radiologijo


 

PISARNA ODDELKA ZA RADIOLOGIJO

02 88 23 475, vsak delovni dan od 8 – 9 ure in od 11 – 12 ure
 

UZ DIAGNOSTIKA

02 88 23 575, vsak delovni dan od 8. do 9. zjutraj in od 11. do 12. ure popoldan

Naročanje preko e-pošte:
narocanje.radiologija@sb-sg.si

Lokacija oddelka:V.d. predstojnika Oddelka za radiologijo:
doc. dr. Miran Jeromel, dr. med., spec. radiolog
miran.jeromel@sb-sg.si


Matej PotocnikVodilni radiološki inženir:
Matej Potočnik, mag. inž. rad. tehnol.
e-pošta: matej.potocnik@sb-sg.si


 


Na preiskave se lahko naročite v pisarni oddelka za radiologijo vsak delovni dan med 8. in 9. ter 11. in 12. uro,
informacije na tel. (02) 88 23 475.

Ob naročanju potrebujete napotnico, potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja ter izvide.

Pri nas se lahko naročite tudi na preiskave z magnetno resonanco- MRI, ki jih za nas opravljajo v drugih bolnišnicah; MRI preiskave bo mogoče opravljati tudi pri nas v letu 2009 po končani gradnji prostorov za MRI.


ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV

RENTGENSKA SLIKANJA

Salmir Hrnjić, dipl. ing. rad. – salmir.hrnjic@sb-sg.si

Telefonska številka za informacije in uradne ure
02 88 23 475, vsak delovni dan od 8 – 9 ure in od 11 – 12 ure

RENTGENSKA SLIKANJA IN PREISKAVE, KI JIH LAHKO OPRAVITE PRI NAS:
• slikanja skeleta
• slikanja prsnih organov
• slikanja hrbtenice
• slikanja obnosnih votlin
• rentgenske preiskave prebavil in sečil

RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA – CT

Sonja Les, dipl. ing. rad. – sonja.les@sb-sg.si

Telefonska številka za informacije in uradne ure
02 88 23 475, vsak delovni dan od 8 – 9 ure in od 11 – 12 ure

CT PREISKAVE, KI JIH LAHKO OPRAVITE PRI NAS:
• CT glave, obnosnih votlin
• CT trebušnih in prsnih organov
• CT skeleta, hrbtenice, sklepov
• CT angiografije ožilja
• CT kolonografija
• CT koronarografija (CT srca)


ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA – UZ

Magdalena Urbanc, zdrav. tehnik – magladena.urbanc@sb-sg.si

Telefonska številka za informacije in uradne ure:
02 88 23 575, vsak delovni dan od  8 – 9 ure in od 11 – 12 ure

UZ PREISKAVE, KI JIH LAHKO OPRAVITE PRI NAS:
• UZ trebušnih organov
• UZ mišic in sklepov
• UZ dojk (pacienti, poslani preko Ambulante za bolezni dojk SB SG)MAMOGRAFSKA DIAGNOSTIKA

Marjeta Bosilj, dipl. med. sestra – marjeta.bosilj@sb-sg.si

Telefonska številka za informacije in uradne ure
02 88 23 475, vsak delovni dan od 7. do 8. zjutraj in od 11. do 14. ure popoldan


MAGNETNA RESONANCA – MR

Maja Skaza, dipl. ing. radiologije

Telefonska številka za informacije in uradne ure
02 88 23 475, vsak delovni dan od 8 – 9 ure in od 11 – 12 ure

MR PREISKAVE, KI JIH LAHKO OPRAVITE PRI NAS:
• MR skeleta
• MR sklepov
• MR glave
• MR angiografije glave in vratu


KAKO SE NAROČITI NA PREISKAVO?

Za naročilo potrebujemo originalno napotnico ter telefonsko številko bolnika. Zaželeno je, da nam poleg napotnice dostavite tudi kopije izvidov so sedaj opravljenih preiskav.
Napotnico nam lahko dostavite osebno ali po pošti na naš naslov SB Slovenj Gradec, Oddelek za radiologijo, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec.
Ko bomo vašo napotnico prejeli, vam bomo na naslov, naveden na napotnici, poslali pisno vabilo z navodili za preiskavo/slikanje.


   


 
 

Seznam zaposlenih oddelka za radiologijo

V.d. predstojnika oddelka:
doc. dr. Miran Jeromel, dr. med., spec. radiolog
miran.jeromel(at)sb-sg.si
 

ZDRAVNIKI SPECIALISTI


V.D. PREDSTOJNIKA ODDELKA ZA RADIOLOGIJO
doc. dr. Miran Jeromel, dr. med., spec. radiolog.

NAMESTNIK V.D. PREDSTOJNIKA
prim. Saša Rainer, dr. med.
spec. radiolog
sasa.rainer(at)sb-sg.si

Krasimir Todorović, dr. med.
spec. radiolog
krasimir.todorovic(at)sb-sg.si

Metka Verovnik Pavše, dr. med.
spec. radiolog
metka.verovnik(at)sb-sg.si

Rok Vengušt, dr. med.
spec. radiolog
rok.vengust(at)sb-sg.si

Zala Tovšak, dr. med.
spec. radiolog
zala.tovsak(at)sb-sg.si

ZDRAVNIKI SPECIALIZANTI
Polona Fale, dr. med.
Maruša Kotnik, dr. med.
Špela Stravnik, dr. med.
Vesna Potočnik Tumpaj, dr. med.
Adam Matjaž, dr. med.
Špela Vušnik, dr. med.
Narisa Čazimi, dr. med.

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
Marjeta Bosilj, dipl. med. sestra.
Petrič Metoda, dipl. med. sestra.

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
Magdalena Urbanc, zdrav. tehnik
Nataša Brumen, zdrav. tehnik

DIPLOMIRANI INŽENIRJI RADIOLOGIJE
Matej Potočnik, mag. inž. rad. tehnol.–VODILNI RADIOLOŠKI INŽENIR
Salmir Hrnjić, dipl. ing. rad. - NAMESTNIK VODILNEGA RADIOLOŠKEGA INŽERNIRJA
Sonja Les, dipl. ing. rad.
Andreja Kajzer, dipl. ing. rad.
Ana-Mari Zabukovnik, dipl. ing. rad.
Marko Harpf, dipl. ing. rad.
Petra Černič, dipl. ing. rad.
Slavko Podričnik, dipl. ing. rad.
Maja Skaza, dipl. ing. rad.
Barbara Ladinik, dipl. ing. rad.
Janko Logar, dipl. ing. rad.
Janez Marn, dipl. ing. rad.
Alen Barbić, dipl. ing. rad.
Anže Bahč, dipl. ing. rad.
Rok Pratnekar, mag. inž. rad. tehnol.
Zala Naglič, dipl. inž. rad. tehn.


ADMINISTRACIJA
Helena Konečnik, dipl. ekon. – vodja administracije
Zofija Sedmak, adm. tehnik

 

 
 

Predstavitev


V.d. predstojnika oddelka:
Asist. dr. Miran Jeromel, dr. med.
 

Na oddelku je zaposlenih 5 zdravnikov specialistov radiologije, 14 diplomiranih radioloških inženirjev, dve višji medicinski sestri ter ena srednja medicinska sestra.
Za pisanje izvidov skrbijo tri administratorke.
Letno opravimo za ambulantne in hospitalizirane bolnike skupno okrog 39.000 klasičnih rtg slikanj in preiskav, 5500 ultrazvočnih preiskav in 3800 CT preiskav.

Na našem oddelku opravljamo naslednje preiskave in posege:

- klasična rentgenska slikanja in preiskave: slikanja prsnih, trebušnih organov,   skeleta, rentgenske preiskave prebavil in sečil

- angiografije in PTA posege

- diagnostika bolezni dojk: mamografije, ultrazvok dojk, ultrazvočno in rtg vodene   punkcije dojk

- ultrazvočna diagnostika: ultrazvočne preiskave trebušnih organov, dojk in mehkih   tkiv, vratu, mišic in sklepov, doppler trebušnih in vratnih žil

- CT -računalniško-tomografska diagostika: glave, obnosnih votlin, vratu, prsnih in   trebušnih organov, CT angiografije, CT kolonoskopija, CT koronarografija

 

Zgodovina


V.d. predstojnika oddelka:
Asist. dr. Miran Jeromel, dr. med.