Za paciente in obiskovalce: Pravice pacientov

 

Objava pristojnih oseb
   
Zakon o pacientovih pravicah (postopek na 1. stopnji v SBSG)
   
Brošura "Zakon o pacientovih pravicah"