Patologija

Oddelek za patologijo


 

Telefon oddelkov: 02 88 23 400

ŠTUDIJE PRIMEROV

Lokacija oddelka:
- V kletnih pros
torih bolnišnice

Boris Pospihalj V.d. predstojnika Oddelka za patologijo
Asist. POSPIHALJ Boris, dr. med.
tel: 02 88 23 483
e-pošta: boris.pospihalj(at)sb-sg.siMarga Mlakar Inženir laborat. biomed.:
Marga MLAKAR, ing.kem.teh.
tel: 02 88 23 484
e-pošta: margareta.mlakar(at)sb-sg.si 
 
- Marga Mlakar, ing.kem.teh.

- Jerneja Leskovec, univ. dipl. inž. biokem.

- Petrina Gostenčnik, lab. teh.

- Samo Sedmak, zdravstveni tehnik

- Peter Koren, obdukcijski pomočnik  
 

Predstavitev


Oddelek za patologijo je odgovoren za patohistološko, citološko in obdukcijsko diagnostiko.
Na oddelku je zaposlenih 8 delavcev: 1 zdravnik, 5 laboratorijskih tehnikov (1 univ.dipl.biokemije, 1 ing. kemije, 3 tehniki), 1 obdukcijski pomočnik in 1 administrator.

Dejavnost oddelka sega v davno leto 1957, ko je bila zgrajena stavba »prosekture«, kjer še vedno izvajamo obdukcijsko dejavnost. V zgodnjih 1970-ih letih se začenja s citološko, v 1980-ih pa s patohistološko diagnostiko. Od 1991 leta ima oddelek stalnega patologa.

Na oddelku izvajamo patohistološko diagnostiko za potrebe oddelkov in ambulant, izvajamo tudi diagnostiko za zunanje specialistične ambulante Koroške regije.

Na oddelku se ukvarjamo s splošno kirurško patologijo in citopatologijo. V našem materialu prevladuje tkivni material urološkega oddelka, zlasti onkološka problematika, saj letno obdelamo okrog 450 igelnih biopsij prostate ter 220 radikalno odstranjenih prostata zaradi raka. Precejšnji delež našega dela obsega gastrointestinalna endoskopska diagnostika . Za kirurgični oddelek obdelamo okrog 100vzorcev resektatov debelega črevesa ter okrog 50 vzorcev resektatov dojke zaradi raka.

Po obsegu obdelanega materiala se uvršamo v skupino večjih regionalnih bolnišnic.

 

Zgodovina

Dejavnost oddelka sega v davno leto 1957, ko je bila zgrajena stavba »prosekture«, kjer še vedno izvajamo obdukcijsko dejavnost. V zgodnjih 1970-ih letih se začenja s citološko, v 1980-ih pa s patohistološko diagnostiko. Od 1991 leta ima oddelek stalnega patologa.