O bolnišnici in lokacija: Osebna izkaznica

 

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1
2380 Slovenj Gradec

Telefon +386(0)2 88 23 400
Faks +386(0)2 88 42 393
http://www.sb-sg.si/
info@sb-sg.si


Lastništvo: Ministrstvo RS za zdravje
Leto ustanovitve: 1886
Podračun enotnega zakladniškega računa - EZR: 01100-6030278961
Matična številka: 5054958
ID Davčna številka: SI34697390

 Osnovni cilj Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je uresničevanje poslanstva z izvajanjem in dostopnostjo kvalitetnih zdravstvenih storitev. Za uresničevanje svojega poslanstva se bolnišnica povezuje s primarno službo na svojem področju in ostalimi zdravstvenimi institucijami na ožjem ter širšem področju. Bolnišnica sodeluje z Ministrstvom za zdravje kot lastnikom, Zavodom za zdravstveno zavarovanje kot plačnikom in ustanovami na primarnem, sekundarnem in terciarnem področju. Tako zagotavlja čim kvalitetnejšo oskrbo naših pacientov.