O avtorjihNaročnik : Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Izvajalec: Revolver d.o.o.
Načrtovanje in zasnova: Aljoša OZIMIC
Oblikovanje in tehnična zasnova: Aljoša OZIMIC
Vsebinska zasnova: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Helena VRUNČ, Revolver d.o.o.
Vodja projekta s strani izvajalca: Aljoša OZIMIC
Vodja projekta s strani naročnika: Helena SLEMENIK
Copywriting: Vodje posameznih oddelkov, Helena SLEMENIK
Fotografija: Mariusz KOSI, Saša RAINER, Zofka FRANK, Arhiv SB-SG, IstockPhoto

Tehnična podlaga: Spletna rešitev temelji na LightCMS