vrtec in šola


04.05.2017
APRILSKI POZDRAV IZ BOLNIŠNIČNEGA ODDELKA

 

 

Domače živali
Z otroki smo skozi igro in dejavnosti spoznavali domače živali s kmetij, njihovo življenje, prehranjevanje, bivanjski prostor, gradili njihova domovanja (gnezda, hleve, …).