obvestila


06.02.2017
Certifikat odličnosti Evropskega akreditacijskega odbora za bariatrično kirurgijo( EAC-BS)

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je prejel certifikat odličnosti Evropskega akreditacijskega odbora za bariatrično kirurgijo( EAC-BS)


Po zahtevnem pregledu s strani članov Evropskega akreditacijskega odbora za bariatrično kirurgijo v mesecu oktobru smo prejeli Certifikat odličnosti na področju operativnega zdravljenja bolezenske debelosti in metabolnih bolezni. Prejet naziv izkazuje, da delujemo po najvišjih kakovostnih merilih, sledimo vsem najnovejšim trendom in smernicam ki jih narekuje Mednarodna zveza bariatrične in metabolne kirurgije (IFSO) in tako našim pacientom zagotavljamo varno in učinkovito zdravljenje na nivoju njboljših ustanov na svetu.
S Certifikatom odličnosti se lahko pohvalijo le najboljši centri, ki deljujejo na tem področju, v Evropi je trenutno 35 tovrstnih ustanov.

Pot do prejetega priznanja pa je bila vse prej kot lahka. Leta 2005 je kirurg Brane Breznikar po predhodnem intenzivnem usposabljanju, pričel s prvimi operacijami bolezenske debelosti. Predstavljale so popolnoma nov pristop k zdravljenju, zato je bilo sprva tudi v strokovnih krogih nemalo pomislekov in odpora. V prvem letu je bilo napravljenih 10 operacij z vstavitvijo prilagodljivega želodčnega traku (AGB adjustable gastric band). Število pacientov se je iz leta v leto počasi povečevalo in zadnja leta dosega število med 150 in 175 letno. V skladu s trendi in priporočili, smo postopoma vpeljevali nove operativne tehnike. Prilagodljivemu želodčnemu traku so sledile operacije s plikacijo želodca (vzdolžno prešitje), vzdolžno resekcijo želodca (LSG: longitudinal sleeve gastrectomy) in v letu 2007 še želodčni obvod. 

Obravnava pacientov z morbidno debelostjo je zahtevna, potreben je mutidisciplinarni pristop in usklajeno delo celotne ekipe. In prav v izgradnjo ekipe je bilo s strani dr. Breznikarja vloženega ogromno truda in energije.
Do danes je bilo operiranih že preko 1400 pacientov. Vse paciente redno spremljamo na kontrolah, rezultate zdravljenja pa vnašamo v podatkovno bazo. To nam omogoča analizo lastnega dela in možnost primerjave z ostalimi ustanovami. Zelo smo ponosni, da so naši razultati boljši od povprečja, kar je še dodatna motivacija in potrdilo, da smo na pravi poti.
Trudimo se, da smo pacientom vedno na voljo. S tem namenom je bil ustanovljen tudi klub operirancev, ki obstaja že od samega začetka.

Aktivni pa nismo zgolj v operacijski dvorani in ambulantah. Poslanstvo vidimo tudi v edukaciji splošne in strokovne javnosti. Sodelovali smo na številnih domačih in tujih kongresih – aktivno s prispevki in v strokovnih odborih oz. kot moderatorji, kot operaterji v domačih in tujih institucijah… Operirali smo tudi na kongresih na Hrvaškem, v Srbiji in v Romuniji – z direktnim prenosom operacije v kongresno dvorano in odgovarjanjem na vprašanja med posegom. V različnih medijih, v časopisih, revijah, na TV in radiju smo razlagali resnico o bariatrični kirurgiji, ki je še danes marsikje popačena celo v strokovnih krogih. K nam so prihajali na tečaje in asistirati kirurgi iz cele Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne, Črne gore in Madžarske.