aktualno


13.09.2018
Zdravljenje krvnih bolezni v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
Zdravljenje krvnih bolezni v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec
 
V Sloveniji bomo 15. septembra pod okriljem Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije prvič  obeležili Dan krvnih bolezni.                                                   
Krvne bolezni so pisana skupina bolezni. To so lahko bolezni rdečih krvničk, belih krvničk ali krvnih ploščic. Krvne bolezni so tudi skupina bolezni, ki se lahko kažejo kot moteno strjevanje krvi.
Poznamo tudi krvne rakave bolezni. Po zadnjih zbranih podatkih v Sloveniji je obolevnost za najpogostejšimi oblikami krvnega raka pri ženskah na sedmem mestu, pri moških pa na desetem mestu. Zaradi novih spoznanj in načinov zdravljenja so podatki o petletnem preživetju bolnikov s krvnim rakom vsako leto boljši.
 
Krvnih rakavih bolezni je veliko vrst, nekatere so zelo redke. Najpogostejše govorimo o limfomih, levkemijah in multiplem mielomu. Pa tudi te skupine bolezni imajo še več podvrst, kjer je lahko zdravljenje povsem različno, tako kot tudi prognoza bolezni.
 
Pomembno je, da smo zdravstveno osebje in tudi bolniki pozorni na prve znake bolezni. Ob utemeljenem sumu na krvno bolezen je potrebno opraviti nadaljnje preiskave in določiti tip in stanje bolezni. V Koroški regiji poteka obravnava bolnikov v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Trudimo se, da veliko preiskav bolniki lahko opravijo v naši bolnišnici. Organiziramo in pošiljam vzorce krvi in kostnega mozga v ustrezne laboratorije v Ljubljani, da prihranimo pot bolnikom in svojcem. Pri obravnavi sodelujemo tesno s Kliničnim oddelkom za hematologijo v UKC Ljubljana in njihovimi laboratoriji in Oddelkom za limfome na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Zdravljenje nekaterih vrst krvnega raka ter presaditve kostnega mozga potekajo na UKC v Ljubljani. Večino krvnih rakavih bolnikov pa z vsemi možnimi zdravili lahko zdravimo tudi v naši ustanovi. Naš trud je usmerjen predvsem v ambulantno obravnavo bolnikov in zdravljenje v enodnevni bolnišnici. Zaradi oddaljenosti od bolnišnice in težav pri vsakodnevnih prevozih pa morajo mnogi bolniki zdravila prejemati   tudi med večdnevnim bivanjem na oddelku.
Trudimo se in skušamo zagotoviti vsem bolnikom s krvnimi boleznimi najboljšo možno oskrbo, ustrezne prostore, varno in zanesljivo okolje bolnišnice. Zavzemamo se, da so bolnikom dostopne vse oblike in načini zdravljenja.
K uspešnemu zdravljenju pa pripomorejo dobro sodelovanje in ozaveščanje bolnika in svojcev. Tukaj veliko vlogo igrajo društva in združenja bolnikov. Pomembne so izkušnje bivših bolnikov, sodelovanje s strokovnimi sodelavci in krepitev odnosa med vsemi udeleženci v procesu zdravljenja. Bolniki se morajo seznaniti s potekom in tudi neželenimi učinki zdravljenja.
 
Tak namen ima tudi mednarodni Dan krvnih bolezni 15. septembra 2018, s katerim Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije in medicinsko osebje želimo še dodatno opozoriti in ozaveščati o področju krvnih bolezni in zdravljenja.
 
Pripravili:
 
Irena Umek Bricman, dr. med. specialistka interne medicine in hematologije, 
Helena Slemenik, spec.