aktualno


11.09.2018
V Sloveniji bomo 15. septembra prvič obeležili Dan krvnih bolezni
Krvne rakave bolezni v Sloveniji in v EU postajajo vedno večji zdravstveni izziv – po pogostosti vseh rakavih bolezni se v Sloveniji uvrščajo že na 5. mesto. V Sloveniji bomo 15. septembra pod okriljem Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije prvič obeležili Dan krvnih bolezni. Tega dne bo na Stritarjevi ulici v Ljubljani postavljena informativna stojnica, kjer se bodo obiskovalci lahko srečali z vodilnimi slovenskimi zdravniki s področja hematologije, v Siti Teatru v Ljubljani bosta na dobrodelnem koncertu "Ne bodi kot drugi" nastopila Ditka in Feri Lainšček, ljubljanski grad pa bo, tako kot številne druge eminentne zgradbe po svetu, osvetljen rdeče. 
 
"Med 140 različnimi vrstami krvnih rakavih bolezni so mnoge redke in življenjsko nevarne. Levkemije, limfomi in mielomi skupaj predstavljajo kar 7% vseh rakavih bolezni v Evropi in malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva se po pogostosti vseh rakavih obolenj v Sloveniji, s podobnim odstotkom kot v Evropi, uvrščajo že na 5. mesto," je motivacijo za obeležitev dneva krvnih bolezni pojasnila Mihaela Uhan, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije.
 
Humanitarno Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije bolnikom in njihovim svojcem že 23 let v sodelovanju z medicinskim osebjem nudi ustrezno strokovno podporo ter pomaga pri krepitvi odnosa med bolnikom in zdravnikom, ki je ključen za uspešno zdravljenje. S številnimi aktivnostmi ob Dnevu krvnih bolezni 15. septembra 2018 želijo še bolj osvetliti področje krvnih bolezni in njihovo zdravljenje ter še povečati podporo bolnikom.
 
Zato bo ena ključnih aktivnosti 15. septembra na informativni stojnici na Stritarjevi ulici v Ljubljani, ki bo potekala pod sloganom "KRVNE BOLEZNI - Kako jih zdravimo?". Predstavniki društva bodo skupaj z medicinskim osebjem s področja hematologije in transfuziologije od 10. do 14. ure vsem mimoidočim na voljo za pogovor o krvnih boleznih ter pripravljeni razložiti vse podrobnosti krvnih izvidov, obiskovalcem pa bodo na voljo tudi tiskano gradivo in vodniki za bolnike. "Na stojnici se nam bodo pridružili predstojnik hematološke klinike na ljubljanskem kliničnem centru prof. dr. Samo Zver, dr. med.; Enver Melkić, dr. med.; Polona Novak, dr. med.; prim. Jože Pretnar, dr. med. in Primož Poženel, dr. med. Zato vas vabimo, da izkoristite izjemno priložnost za sproščen pogovor s strokovnjaki in z bolniki kar sredi Ljubljane," vse, ki imajo kakršno koli vprašanje glede krvnih bolezni, vabi predsednica društva.
"Številne krvne bolezni imajo zelo heterogeno klinično sliko in delajo različne težave. Diagnoza in zdravljenje sta zato osrednji zadevi srečanj, kot bo naše. Zavedanje o krvnih boleznih in zaznava prvih težav neredko podaljša bolnikovo življenje ter bolniku daje vedenje, da je del nečesa, da je partner v našem medicinskem delu in da še zdaleč ni samo številka. Zdravljenje skokovito napreduje. Cilj je vsaj dolgoletna zazdravitev bolnika, neredko pa kar ozdravitev. Posebno, če vključimo nova draga zdravila. Prav je, da so bolniki seznanjeni z načinom in koristmi zdravljenja, kot tudi s številnimi neželenimi sopojavi zdravljenja z novimi zdravili in tudi o njihovi res visoki ceni. Prav omenjenim temam so namenjena tovrstna srečanja, pa tudi temu, da skupaj z bolniki, ki so razlog, da hematologija na Slovenskem obstaja in se razvija, naredimo več korakov naprej. Takšnih kontinuiranih, ki zagotavljajo stalen napredek na vseh ravneh in za vse, ki smo vključeni,"je pomen srečanja poudaril predstojnik hematološke klinike v Ljubljani prof. dr. Samo Zver, dr. med.

Evropska poslanka Tanja Fajon, tudi sama bolnica z levkemijo (KML), je ob tej priložnosti izpostavila pomen odkrivanja krvnih bolezni ter ustrezne podpore bolnikom: "Ob Dnevu krvnih bolezni želim, da zavest o znamenjih bolezni za lažje odkrivanje le-teh in postopkih zdravljenja doseže čim večje število ljudi. Bolniki s krvnimi boleznimi potrebujejo najboljšo možno oskrbo, dostop do modernega načina zdravljenja, zadostno zdravniško in medicinsko osebje in ustrezne prostore. Vsakič znova me pretresejo natrpana čakalnica ljudi in pretesni prostori dnevne bolnišnice na hematološkem oddelku Poliklinike v Ljubljani. Izmenjava dobrih praks, znanj in izkušenj tudi s tujino je izjemnega pomena. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi pomembno ohranja vez med bolniki, svojci, stroko in zakonodajo. Sodelovanje med sorodnimi društvi v Sloveniji in na mednarodnem parketu je ključno in zato si bom prizadevala tudi vnaprej. Skupaj z osveščanjem o krvnih boleznih, podporo bolnikom, in opozarjanjem na izzive, s katerimi se še vedno prepogosto spopadajo bolniške in zdravstvene ustanove, tudi v Sloveniji."
Vrhunec dogajanja tega dne bo dobrodelni koncert uglasbene poezije v izvedbi Ditke in Ferija Lainščka »Ne bodi kot drugi« v Siti teatru v Ljubljani. Izkupiček koncerta bo v celoti namenjen delovanju Društva s krvnimi boleznimi.
 
V okviru septembrskih ozaveščevalnih aktivnosti marsikje po svetu znane zgradbe osvetlijo rdeče in s tem opozorijo na področje krvnih bolezni. Tudi v Sloveniji začenjamo s tovrstnimi osvetlitvenimi akcijami »Osvetlimo RDEČE, skupaj premagajmo KRVNE BOLEZNI« – letos bo 15. septembra zvečer z rdečo osvetlitvijo na to področje simbolično opozarjala najbolj prepoznavna zgradba glavnega mesta države – Ljubljanski grad.
 
Aktivnosti ob Dnevu krvnih bolezni bodo sicer del obsežnih akcij, ki vsako leto septembra po vsem svetu potekajo ob Svetovnem dnevu ozaveščanja o limfomu (15. 9.), Svetovnem dnevu darovalcev kostnega mozga (tretja sobota v septembru) in Svetovnem dnevu ozaveščanja o kronični mieloični levkemiji (22. 9.).
 
Dodatne informacije:
Mihaela Uhan, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, email: info@drustvo-bkb.si;  telefon: 041 649 735 (po 13.00 uri)