aktualno


18.05.2018
VISOK JUBILEJ DRUŠTVA LEDVIČNIH BOLNIKOV SLOVENJ GRADEC
Društvo je bilo ustanovljeno 29. aprila 1978 kot družbeno-humanitarna, prostovoljna in demokratična organizacija občanov, obolelih od ledvičnih bolezni v koroški regiji in drugod, ki so pod stalnim zdravniškim varstvom v slovenjgraški bolnišnici. Sedež je imelo in ga še ima v Centru za dializo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki je takrat prevzela patronat nad njim. Vanj so bili poleg 45 ledvičnih bolnikov iz Koroške, Štajerske in Pomurja vključeni še medicinske sestre in zdravniki, med njimi pobudnik društva, predstojnik takratne dialize prim. Jurij Simoniti, prof. Ivo Rajšp in dr. Vodopija. Za predsednika društva so imenovali dializnega bolnika Hermana Stropnika, ki ga je dolga leta uspešno vodil, kasneje je 22-letno vodenje prevzel Bojan Černjak, pred tremi leti pa je funkcijo predsednice prevzela mag. Vera Merc.Društvu so se kmalu pridružili še bolniki in medicinske sestre dializnega oddelka celjske bolnišnice.
 
Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da bi osnovni procesi druženja, obveščanja, izobraževanja, rehabilitacije in prilagajanja na nov način življenja s pomočjo dialize potekali v okviru društva, med vrstniki, ki so že bolj ali manj prilagojeni nanj.Delo, ki so ga člani opravljali v društvu, je bilo socialno-humanitarnega značaja, in tako je še danes.
Na začetku je društvo skrbelo za družabno plat z organiziranjem izletov in piknikov, na katerih so si člani menjavali izkušnje in si bili v oporo ob zdravstvenih težavah. Kasneje je začelo še s programi rehabilitacije, izobraževanja in zdravstvenimi programi. Vseskozi je v društvo včlanjeno tudi osebje slovenjgraškega dializnega centra, tako da je zagotovljena tudi strokovnost izvajanja posebnih socialnih programov. Med drugim so izvedli več delavnic na temo pravilne prehrane dializnih bolnikov, dva tridnevna izleta na otok Krk, razstavo del članov in več predavanj o presaditvi ledvic. Svečano so obeležili tudi 30. obletnico prve dialize v Slovenj Gradcu, njihovo delovanje pa je javnosti najbolj poznano po akcijah ob svetovnem dnevu ledvic.

V vseh teh letih so finančno in organizacijsko pomagali velikemu številu dializnih bolnikov pri kratkotrajni spremembi kraja dializiranja, predvsem v času dopustov in v tujini, ker do odprtja dializnega centra v Kobaridu v Sloveniji ni bilo možnosti turistične dialize. Veliko dela so vložili v problematiko prevozov dializnih bolnikov, kjer stanje še danes ni zadovoljivo. Ob vsem tem so bili aktivni tudi v Zvezi društev ledvičnih bolnikov Slovenije; leta 2008 so organizirali vseslovensko srečanje ledvičnih bolnikov.
Člane vzpodbujajo, da se vključujejo v razne športne dejavnosti, ki jih organizirata društvo in zveza. Tako se redno udeležujejo mednarodnih športnih srečanj na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji ter evropskih športnih iger ledvičnih bolnikov, s katerih se vedno vračajo z medaljami.

Danes gleda društvo širše in ne deluje le v okviru Zveze društev ledvičnih bolnikov, temveč se že povezuje z ostalimi društvi v koroški regiji in na avstrijskem Koroškem, tako jim Društvo diabetikov Mežiške doline že dve leti pomaga pri izvajanju aktivnosti ob svetovnem dnevu ledvic.

40-letnico delovanja bodo praznovali 20. maja 2018 v slovenjgraški športni dvorani in jo svečano obeležili v okviru vseslovenskega srečanja društev ledvičnih bolnikov Slovenije na Kopah. Proslave se bodo udeležili gostje iz Slovenije in Avstrije ter člani društev ledvičnih bolnikov Slovenije.