aktualno


22.02.2018
Vključi se, informiraj se, ceni se
Svetovni dan ledvic - 8.3.2018
 


 Spoštovani,
 
ponovno se bliža Svetovni dan ledvic, ki je tokrat 8. marca za dan žena. Temu primeren je tudi letošnji slogan, ki je posvečen kronični ledvični bolezni pri ženskah: »Vključi se, informiraj se, ceni se«.
 
V tem smislu bomo izpostavili dve pomembni področji: nosečnost pri KLB in okužbe sečil pri ženskah. Namen tega dneva je tudi osveščanje ostalih ogroženih skupin o zdravem načinu življenja, zgodnjem odkrivanju in zdravljenju KLB, tako kot vsako leto. Kronična ledvična bolezen predstavlja velik svetovni javno-zdravstveni problem. Zaradi kronične ledvične bolezni nastanejo hudi zapleti, pojavi se lahko odpoved ledvic, pa tudi zgodnja smrt zaradi srčno-žilnih zapletov. Kronično ledvično bolezen ima v svetu približno 195 milijonov žensk. Ta bolezen je trenutno osmi najpomembnejši vzrok smrti pri ženskah, zaradi nje vsako leto umre kar 600.000 žensk.
 
V zadnjih trinajstih letih je Svetovni dan ledvic postal mednarodno gibanje z velikim zagonom, ki temelji na sodelovanju laičnih in strokovnih društev. Nastal je na pobudo Mednarodne zveze za nefrologijo in Mednarodne zveze za ledvične bolezni, pri nas v Sloveniji pa aktivnost organizirata Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije v sodelovanju s Slovenskim nefrološkim društvom. Pri osveščanju in brezplačnem testiranju na prisotnost beljakovin v seču in merjenju krvnega tlaka je v Sloveniji sodelovalo že več kot 80 inštitucij na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju, ocene obiskovalcev so bile izjemno dobre, prav tako sodelujočih prostovoljcev.
 
Akcija bo na Koroškem potekala na ustaljenih lokacijah:
  • v SB Slovenj Gradec,
  • ZD Slovenj Gradec,
  • ZD Ravne na Koroškem,
  • ZD Velenje,
  • ZD Radlje ob Dravi,
  • ZD Dravograd
  • ZD Mežica in
  • ZD Črna na Koroškem.
 
Udeleženci bodo imeli možnost meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja, ponovno pa bodo udeleženci imeli možnost preveriti stanje svojih ledvic z oddajo seča v analizo. V laboratoriju se bo preverila prisotnost beljakovin v seču, kar velja za eno od osnovnih presejalnih metod za ugotavljanje ledvičnih bolezni. V SB Slovenj Gradec in v ZD Ravne na Koroškem bo med 9. in 13. uro možnost posveta z nefrologom.
 
Dodatne informacije so na voljo na: https://www.svetovnidanledvic.org/
 
Na postavljenih stojnicah bomo delili informativna gradiva, obiskovalci pa bodo med drugim lahko preverili tudi svoje znanje o delovanju ledvic in ocenili tveganje za razvoj kronične ledvične bolezni.
Svetovni dan ledvic bomo poskušali popestriti tudi s strokovnimi predavanji za laično in strokovno javnost.
 
Naš namen je odkrivanje ledvične bolezni čim bolj zgodaj, saj jo še vedno prepogosto odkrijemo prepozno. Vabimo vas, da s svojo udeležbo akcijo tudi aktivno podprete.
 
Vašega obiska bomo veseli.
  
Dr. Marija Mravljak, dr.med., spec. nefrolog
Namestnica predstojnika Oddelka za dializo
SB Slovenj Gradec