aktualno


07.02.2018
Zmagovalci natečaja Dobra praksa 2017 – Tim diabetološke ambulante


Na Koroškem je okoli 4.500 pacientov diabetikov, za katere v SB Slovenj Gradec skrbita dve zdravnici diabetologinji. Že nekaj let se za lažje, boljše in kakovostnejše delo pričakuje vzpostavitev elektronskega orodja za obravnavo bolnikov z diabetesom na nacionalni ravni. Ker se to (še) ni uresničilo, se je tim, ki ga sestavljajo obe zdravnici, medicinske sestre in laboratorij, sam lotil projekta.

Gre za prvi celovit elektronski karton v Sloveniji, ki se uporablja za kronične bolnike z diabetesom. Uporabljajo ga za celotno populacijo bolnikov z diabetesom na Koroškem. Zagon za samoiniciativno vzpostavitev projekta jim je dal tudi v preteklosti uspešno izpeljan projekt telemedicine.

Kaj vse prinaša elektronsko spremljanje koristi?
Elektronsko spremljanje omogoča dolgoročno spremljanje stanja posameznega bolnika na različnih ravneh: v diabetološki ambulanti, pri izbranem zdravniku, v referenčni ambulanti in pri specialistih drugih področij. Zaradi avtomatskega prenašanja izvidov v elektronski karton, do katerega lahko dostopajo na vseh ravneh, se preprečuje podvajanje enakih storitev za istega pacienta, kar se pretvori v velike prihranke za zdravstveno blagajno.

Vnašanje podatkov v obstoječe rubrike za vsakega posameznega pacienta služi tudi kot opomnik za dosledno izvajanje nadzora nad vsemi dejavniki celovite obravnave sladkornega bolnika in pripomore, da obravnava res poteka v skladu z veljavnimi smernicami. V timu so našteli še druge prednosti, kot so nadzor nad kakovostjo vodenja, izvajanjem ukrepov in doseganjem ciljev ter zagotavljanje kakovostnejšega in bolj strukturiranega spremljanja posameznega pacienta. Ker so podatki zelo pregledni, je manj možnosti, da se kakšen spregleda, hkrati pa sistem omogoča grafični prikaz in statistično analizo, na podlagi katerih se oblikujejo ukrepi za izboljšanje vodenja posameznega bolnika in obvladovanje njegove sladkorne bolezni.

Možnosti za razvoj projekta
Pregledni podatki o bolnikih s sladkorno boleznijo preprečujejo zaplete in omogočajo zniževanje stroškov pri njihovi obravnavi. V Sloveniji je približno 130 tisoč diabetikov, sladkorna bolezen pa je veliko breme za družbo. Vzpostavitev elektronskega sistema oziroma registra na nacionalni ravni bi lahko pomenila zelo velike prihranke za zdravstveno blagajno. Poleg tega bi bilo elektronsko zbiranje in nenehno posodabljanje podatkov v poteku rednega dela v diabetoloških ambulantah vir dragocene baze podatkov. Taki podatki so pomembna osnova za bolj kakovostno in učinkovito obvladovanje bolezni.

Projekt je že bil predstavljen strokovnim timom na nacionalni ravni, ki bodo odločali o širitvi uporabe v drugih zdravstvenih organizacijah in na nacionalni ravni. Pričakuje se, da bo o tem tekla beseda na prihodnjih strokovnih srečanjih. Tim pravi, da se program lahko nadgradi, če bo strokovna odločitev sprejeta v tej smeri. Prvo potrditev, da je projekt res uporaben in koristen, pa so že dobili: uvajajo ga še v eni od diabetičnih ambulant v Sloveniji.

Tim sestavljajo: zdravnici spec. internistka Metka Epšek Lenart in spec. internistka Marjana Predikaka, medicinski sestri dipl. m.s. Lea Mandić in Silvija Skrivarnik, mag. zdr. ved ter strokovnjak za informatiko Sandi Ogrizek, uni. dipl. ing.
Avtorji projekta so prejeli tudi zlato priznanje za inovacijo Območne gospodarske zbornice Dravograd in srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije kot doprinos gospodarstvu in širši družbi.