aktualno


10.10.2017
Podelitev certifikatov kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN 15524:2016 Splošni bolnišnici Slovenj Gradec

 

Konec leta 2016 se je vodstvo bolnišnice odločilo, da pristopimo k pridobitvi certifikata kakovosti ISO 9001:2015 in standarda za zdravstveno dejavnost SIST EN 15224:2016. Aktivno smo pristopili k delu in pripravili obstoječo dokumentacijo na način, kot to zahteva ISO 9001:2015. Zapisali smo Poslovnik kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, kjer smo jasno opredelili kontekst bolnišnice, vizijo, cilje, vrednote. Opredelili smo procese, ki se izvajajo v bolnišnici in jih smiselno povezali. Kot posamezne procese smo prepoznali kar standarde JCI, ki so vsak zase smiselna celota in se med seboj povezujejo.

Prvi del presoje, ki je obsegal pregled ključne dokumentacije na področju kakovosti, smo imeli 11. aprila 2017. Po ureditvi ugotovljenih neskladij smo bili pripravljeni na drugi del presoje, ki je potekal dva dni (5. in 6. junij 2017). Presojo je izvajalo 5 presojevalcev, predstavnikov podjetja SIQ, ki so obiskali praktično vse oddelke, službe in enote. Presojo kakovosti smo uspešno opravili. Presojevalci so nam s tem potrdili, da je naša pot izboljševanja kakovosti in varnosti prava. Tekom presoje so nam podali kar nekaj priporočil, ki jih bomo vpeljali v prakso.

Hvala vsem zaposlenim.