aktualno


29.07.2017
SVETOVNI TEDEN DOJENJA 1. do 7. avgust »SKUPAJ OHRANJAJMO DOJENJE«


Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob letošnjem tednu dojenja izpostavljamo nekaj tematik, povezanih z dojenjem.
- Kako dojenje prispeva k duševnemu zdravju žensk in otrok?
- Kakšne so prakse prehoda od dojenja k mešani prehrani v Sloveniji in po svetu? Kakšna so sodobna priporočila staršem dojenčkov glede postopnega uvajanja mešane prehrane?
- Kakšna so sodobna priporočila staršem glede laktacije, dojenja in prehrane doječe matere?
Odgovore na zgornja vprašanja najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje www.nijz.si.

Spodaj navajamo nekaj regijskih podatkov o dojenju za Koroško, ki so jih pripravili na Oddelku za ginekologijo in porodništvo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

PODATKI ZA KOROŠKO ZA LETO 2016, PRISPEVEK Z ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO SPLOŠNE BOLNIŠNICE SLOVENJ GRADEC

STATISTIČNI PODATKI
DOJENI OTROCI: 680 / 78 %
DELNO DOJENI OTROCI: 169 / 19,5 %
NEDOJENI OTROCI: 22 / 2,5 %
V letu 2016 je bilo skupno rojenih 871 otrok, od tega 445 deklic in 426 dečkov (sedemkrat so se rodili dvojčki).
Iz statističnih podatkov je opaziti, da se je ponovno povečal odstotek izključno dojenih otrok (skoraj za 3 %), odstotek delno dojenih otrok se je zmanjšal za 3,2 %, nedojenih pa povečal za 0,6 % odstotka.
Z našim delom smo zaposleni zelo zadovoljni, saj smo v naši porodnišnici v promocijo in izboljšanje dojenja vložili veliko truda in dela. Kljub temu bomo še naprej skrbeli za izpopolnjevanje znanja in dela na področju dojenja.


Viri:
- Nacionalni inštitut za javno zdravje http://www.nijz.si/
- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Oddelek za ginekologijo in porodništvo
- http://worldbreastfeedingweek.org/