aktualno


28.07.2017
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec pridobila certifikat kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN 15524:2017

 


Splošna bolnišnica Slovenj Gradec pridobilacertifikat kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN 15524:2017

 

Zaposleni Splošne bolnišnice Slovenj Gradec si stalno prizadevamo k izboljševanju kakovosti in varnosti pacientov in zaposlenih. Prelomnica na tem področju je bila odločitev vodstva za pridobitev akreditacije Joint Commission International (JCI) že leta 2009. Vse do danes smo naredili velike korake na področju kakovosti in varnosti. Vse več zaposlenih se zaveda pomena kakovosti in varnosti ter prepozna pomen tudi v svojem delovnem okolju. Prvo večje preverjanje stanja na področju kakovosti smo izvedli leta 2012, predpresojo s strani JCI pa v maju 2016. Zadnji dan predpresoje smo skupaj s presojevalci naredili akcijski načrt, ki ga zaradi prostorskih ovir do danes nismo mogli uresničiti.

Konec leta 2016 se je vodstvo bolnišnice odločilo, da bomo pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2015 in standard za zdravstveno dejavnost SIST EN 15224:2017. Aktivno smo začeli z delom in pripravili obstoječo dokumentacijo, kot zahteva standard ISO 9001:2015. Zapisali smo Poslovnik kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, v katerem smo opredelili kontekst bolnišnice, vizijo, cilje, vrednote. Opredelili smo procese, ki se izvajajo v bolnišnici, in jih smiselno povezali. Kot posamezne procese smo prepoznali kar standarde JCI, ki so vsak zase smiselna celota in se med seboj povezujejo.

Prvi del presoje, ki je obsegal pregled ključne dokumentacije na področju kakovosti, smo imeli 11. aprila 2017. Po ureditvi ugotovljenih neskladij smo bili pripravljeni na drugi del presoje, ki je potekal dva dneva (5. in 6. junij 2017). Presojo je izvajalo 5 presojevalcev, predstavnikov podjetja SIQ, ki so obiskali oddelke, službe in enote. Presojo kakovosti smo uspešno opravili. Tako so nam presojevalci potrdili, da je naša pot izboljševanja kakovosti in varnosti prava. Med presojo so nam podali kar nekaj priporočil, ki jih bomo vpeljali v prakso.

Uradna podelitev certifikata bo v začetku septembra letos.
Hvala vsem zaposlenim, ki ste kakorkoli sodelovali pri presoji, in vsem, ki pripomorete k izboljševanju kakovosti in varnosti v naši bolnišnici.

Mojca Knez