Oddelki in ambulante
Čakalne dobe v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec:

Na dan 30. 9. 2018 v ambulantni dejavnosti

Na dan 30. 9. 2018 v bolnišnični dejavnosti

DODATNA MERILA ZA UVRSTITEV NA ČAKALNI SEZNAM 

ARHIV ČAKALNIH DOB


Odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec:

V.d. strokovnega direktorja
dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol.
e-pošta: jana.makuc@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 404

Namestnica odgovorne osebe čakalnega seznama:
Pomočnica direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo:
Tina Vetter, mag. zdr. nege
e-pošta: tina.vetter@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 406


Sklep