Centralna lekarna


 


Delovni čas:

Centralna lekarna je odprta za oddelke bolnišnice:
od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.00
Sobote,  nedelje in prazniki – zaprto


ZZZS – Centralna baza zdravil


Lokacija oddelka:
 

Darja GrahV.d. predstojnice centralne lekarne:

Darja Grah, mag. farm.
tel: 02 88 23 476
fax: 02 88 23 554
e-pošta: darja.grah(at)sb-sg.si


 
 

Osebje

Predstojnica centralne lekarne:

- Darja GRAH, mag.farm., tel: 02 88 23 476, e-pošta: darja.grah(at)sb-sg.si
 

Namestnica predstojnice centralne lekarne:

- Janja JANČAR, mag.farm., e-pošta: janja.jancar(at)sb-sg.si

 

Zaposleni:

- Marija Grošelj Jurač, mag.farm., e-pošta marija.groselj(at)sb-sg.si

- Lidija LEČNIK GJURIN, ing.farm., e-pošta: lidija.gjurin(at)sb-sg.si

- Danica OREŠNIK, farm.teh., e-pošta: danica.oresnik(at)sb-sg.si

- Suzana GREŠOVNIK, farm.teh., e-pošta: suzana.gresovnik(at)sb-sg.si

- Tatjana ŠERTL, farm.teh., e-pošta: tatjana.sertl(at)sb-sg.si

- Marjeta HUNJET, farm.teh., e-pošta: marjeta.hunjet(at)sb-sg.si

- Cvetka VERDNIK, ekonomistka, e-pošta: cvetka.verdnik(at)sb-sg.si

- Katja REPOLUSK, poslovni sekretar, e-pošta: katja.repolusk(at)sb-sg.si

- Jožica MLINAR, farm.teh., e-pošta: jozica.mlinar(at)sb-sg.si

- Andreja LENART, mag.farm., e-pošta: andreja.lenart(at)sb-sg.si

- Kaja DEBERŠEK, mag.farm.; e-pošta kaja.debersek(at)sb-sg.si

- Janja SLATINJEK, mag. farmacije

 


 
 

 
 

Predstavitev


Bolnišnična lekarna oskrbuje oddelke in enote z zdravili, galenskimi in magistralnimi pripravki, razkužili, sanitetnim, obvezilnim in medicinsko potrošnim materialom. Skrbimo za ustrezno shranjevanje zdravil, posredujemo strokovne informacije in pripravljamo nekatere statistične analize o porabi zdravil po oddelkih in enotah.
 

ORGANIGRAM LEKARNE


- preskrba z zdravili in ostalim medicinskim materialom,
- sodelovanje pri pripravi individualnih terapij,
- galenski laboratorij

 
 

Bolnišnična farmacija na Koroškem


Začetek bolnišnične dejavnosti na Koroškem sega v leto 1419, ko je oficial slovenjgraške gosposke, Janez iz Loke, ustanovil meščanski špital za oskrbo in nego obubožanih in revnih meščanov Slovenj Gradec.

Predvojna lekarna se je nahajala v stari stavbi bolnišnice. Delo so prvotno opravljale redovnice, kasneje priučen kader, nato pa farmacevtski tehnik. Leta 1951 je vodstvo lekarne prevzel diplomiran farmacevt. Leta 1991 smo se že preselili v nove, moderno urejene prostore v zgradbi otroškega oddelka.


Trenutno lekarna zaradi adaptacije stavbe deluje na več začasnih lokacijah.