Laboratorij

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko


Telefon:


Sprejem materiala in izdaja izvidov:   
Tel.: 02 88 23 473

Laboratorij:
Tel.: 02 88 23 491

 


Lokacija oddelka:

Tanja LađićV.d. predstojnice Oddelka za laboratorijsko diagnostiko:
mag.Tanja LAĐIĆ, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.
Tel: 02 88 23 472
e-pošta: tanja.ladic(at)sb-sg.si


Delovni čas:

vsak delovnik od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Telefon:

Sprejem (ambulantni preiskovanci, odvzem krvi): 02 88 23 473
Laboratorij: 88 23 491
V.d. predstojnice oddelka za laboratorijsko diagnostiko:

- mag.Tanja Lađić, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.


Specialistka med. biokemije:

- Alenka Mežnarc, univ.dipl.biolog, spec.med.biokem.


Analitik v lab.medicini:

- Mateja Žvikart, univ.dipl.biolog.
- Zvonka Bricman, prof. biolog.
- Darka Soldo, univ.dipl.biolog


Diplomirani inženir lab. biomedicine:

- Darja Žvikart
- Renata Blazinšek
- Ines Kralj
- Karmen Gros Hrastnik
- Teja Hercog
- Vanja Zorman

Kemijski tehnik:

- Jožica Erjavec
- Simona Krenker
- Majda Vrečič


Laboratorijski tehnik:

- Albina Lečnik
- Irena Topič
Predstavitev

 

Tanja Lađić V.d. predstojnice Oddelka laboratorij:
mag.Tanja Lađić,univ.dipl.kem.,spec.med.biokem.

tel: 02 88 23 472
e-pošta: tanja.ladic(at)sb-sg.si

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko je organizacijsko samostojna enota v okviru Skupnih medicinskih služb.

Osnovna dejavnost našega oddelka je izvajanje številnih analiz v različnih bioloških materialih: v polni krvi, serumu, plazmi, urinu, blatu, punktatih telesnih votlin, likvorju, znoju, in semenskem izlivu. Preiskave izvajamo za oddelke in ambulante bolnišnice ter zunanje naročnike koroške regije.

V delo našega oddelka smo vključeni različni strokovnjaki s področja medicinske biokemije: specialist medicinske biokemije, univerzitetni diplomirani biologi, diplomirani inženirji laboratorijske biomedicine, laboratorijski in kemijski tehniki.

Za analiziranje vzorcev uporabljamo znanstveno preizkušene, s strani slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj priznane metode in tehnike. Pri vsakodnevnem delu uporabljamo različne metode: fotometrija, spektrofotometrija, potenciometrija, osmometrija, nefelometrija, turbidimetrija, encimske imunološke tehnike, elektrokemoluminiscenca, afinitetna kromatografija, aglutinacija, elektroforeza in mikroskopija.

 

Vizija in vrednote

Zaposleni se trudimo za čim boljšo kakovost naših storitev. Za zagotavljanje kvalitete dela uporabljamo notranje in zunanje kontrole. Vključeni smo v medlaboratorijsko preverjanje: republiška kontrola SNEQAS ter mednarodno preverjanje s kontrolnimi shemami QCS, EQAS, RIQAS in INSTAND. Na osnovi rezultatov, ki ustrezajo njihovim kriterijem kvalitete, prejmemo certifikate, ki potrjujejo kakovost našega dela.

V bodoče si bomo prizadevali za sodobno opremo in strokovno izobražene kadre. Le tako nam bo omogočeno zagotavljati kakovostne, zanesljive in hitre rezultate naših storitev.
 

Navodila preiskovancem


Pred odvzemom je potrebno oddati napotnico oziroma javiti svoje podatke na sprejemu laboratorija. Samoplačniki ne potrebujete napotnice. Napotnica mora vsebovati podatke o pacientu ( ime in priimek, EMŠO, naslov), podatke o naročniku preiskav (podpis in žig zdravnika, ustanova) in naročene preiskave.

Odvzem krvi

Preiskovanec mora biti pred odvzemom tešč najmanj 8 ur, v tem času lahko pije vodo. V čakalnici pred odvzemom se priporoča vsaj 20 minut mirovanja. Odvzem venske krvi opravljajo strokovno usposobljene medicinske sestre. Po odvzemu je potrebno sterilni tampon vsaj 5 minut pritiskati na mesto vboda, s čimer preprečite krvavitev v podkožje in nastanek modric.

Odvzem urina

Osebje v laboratoriju vam posreduje navodila za odvzem urina:

- priložnostni vzorec: potreben je srednji curek urina. Dobimo ga tako, da prvi del
  curka urina spustimo v stranišče, drugi del urina v posodice za odvzem urina,
  tretji del urina pa spet spustimo v stranišče.
- 24-urni urin: urin zbiramo v zbirno posodo po navodilih, ki jih dobite v laboratoriju.
- urin za mikrobiološke preiskave: urin zbiramo v sterilne posodice.

Odvzem blata

Blato oddate v posodice za blato, ki jih dobite v laboratoriju. Potrebno je 1g blata, približno za velikost lešnika.
Izvide izdajamo isti dan po odvzemu, razen za preiskave, ki jih ne izvajamo vsak dan.

 

Znanstveno in pedagoško delo

Laboratorij sodeluje pri raziskovalnem delu v projektih, študijah naše bolnišnice. Sodelujemo tudi z drugimi laboratoriji v Sloveniji. Zaposleni smo člani SZKK in ZLMS. Strokovnih srečanj se redno udeležujemo.

Organigram


Oddelek je organiziran na enote:

– sprejem in pošiljanje biološkega materiala

– odvzem biološkega materiala

– analiza urina in humanega blata

– biokemija z določanjem specialnih proteinov

– hematologija, hemostaza

– analitika specialnih telesnih tekočin

– imunokemija

 

  
 

Zgodovina

 

Tanja Lađić V.d. predstojnice Oddelka laboratorij:
mag.Tanja Lađić,univ.dipl.kem.,spec.med.biokem.

tel: 02 88 23 472
e-pošta: tanja.ladic(at)sb-sg.si


Začetek laboratorijske diagnostike sega v leto 1953, ko je bil ustanovljen laboratorij. Tedaj je deloval v okviru internega oddelka bolnišnice. Ob koncu šestdesetih let je postal laboratorij samostojna enota. V letu 1972 je laboratorij dobil nove, sodobno opremljene prostore.

Sledila je standardizacija postopkov za določanje analitov. Razvila se je diagnostika encimov, lipidov, zdravil, tumorskih označevalcev, večina postopkov se je avtomatizirala.

Z uvedbo laboratorijskega informacijskega sistema je omogočeno organiziranje podatkov, prenos podatkov v centralni računalnik bolnišnice, tiskanje rezultatov in arhiviranje podatkov.

Danes je Oddelek za laboratorijsko diagnostiko organizacijsko samostojna enota v okviru Skupnih medicinskih služb. Letno opravimo okoli 700000 preiskav.

Preiskave

 

Tanja LađićV.d. predstojnice Oddelka laboratorij:
mag.Tanja Lađić,univ.dipl.kem.,spec.med.biokem.

tel: 02 88 23 472
e-pošta: tanja.ladic(at)sb-sg.si

Preiskave, ki jih izvajamo na našem oddelku: .pdf dokumentu

Cenik laboratorijskih preiskav za samoplačnike: .pdf dokumentu

Naročilnica preiskav za zunanje naročnike: .pdf dokument: