Za zdravnike in osebje: Kongresi, simpoziji, predavanjaPREDAVANJE: Kronična obolenja so izziv klinikom in upravljalcem

       Poročilo v slovenskem jeziku
      Poročilo v angleškem jeziku/Report in english version

STROKOVNO SREČANJE MED. SESTER - BABIC:

       Reproduktivno obdobje- obravnava ginekoloških obolenj in pomen telesne
           aktivnosti v nosečnosti