O bolnišnici in lokacija: Informacije javnega značajaObvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

2018


Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje julij - september 2018

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje april - junij 2018

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar - marec 2018

Enkratni dodatni programi 2018 – poročila >>

 

2017


Letno poročilo 2017

Strokovno poročilo 2017

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje julij- september 2017

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar - december 2017

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje oktober - december 2017

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje april - junij 2017

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar - marec 2017

Katalog informacij javnega značaja

 

Enkratni dodatni programi 2017 – poročila >>

 

2016


Letno poročilo 2016 - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Kazalniki učinkovitosti 2016 - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Program dela in finančni načrt za leto 2016 za JZZ Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar - december 2016

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje oktober - december 2016

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje julij - september 2016

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje april - junij 2016

Katalog informacij javnega značaja

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar - marec 2016

2015


Strokovno poročilo 2015

Letno poročilo 2015

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar - december 2015

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje oktober - december 2015

Finančni načrt 2015

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje julij - september 2015

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje april - junij 2015

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar - marec 2015

 

2014


 

Letno poročilo 2014

Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2014 – SB Slovenj Gradec

Strokovno poročilo 2014


Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar - december 2014


Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje oktober - december 2014


Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje april - junij 2014


Finančni načrt SB Slovenj Gradec za leto 2014


Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar - marec 2014

 

2013


 

Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2013 – SB Slovenj Gradec

Letno poročilo za leto 2013


Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje oktober - december 2013

Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar - december 2013


Kazalniki kakovosti Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje julij - september 2013


Finančni načrt SB Slovenj Gradec za leto 2013


Kazalniki kakovosti SB Slovenj Gradec za obdobje april-junij 2013

Kazalniki kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za  obdobje januar-marec 2013

Katalog informacij javnega značaja 2013

2012


 

Letno poročilo za leto 2012

Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2012-SB Slovenj Gradec

Organigram vodenja predstojniki september 2012
  

Kazalniki kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za 
obdobje julij-september 2012               

Kazalniki kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje april-junij 2012
       

Kazalniki kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za
obdobje oktober-december 2012       

Kazalniki kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar-marec 2012


Poročilo o merjenju klime v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec za leto 2012

                                                                                            


 

2011


 

Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2011 – SB Slovenj Gradec

Organigram upravno tehničnih služb avgust 2011
  

Organigram skupnik medicinskih služb avgust 2011
  

Organigram organizacije zavoda avgust 2011
  
  
Organigram medicinskih služb avgust 2011


Podrobnejša organizacija splošne bolnišnice avgust 2011


Letno poročilo za leto  2011


Strokovno poročilo 2011
 

Kazalniki kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar-december 2011, ginekologija


Kazalniki kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje oktober-december 2011


Kazalniki kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje julij-september 2011


Kazalniki kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje april-junij 2011


Kazalniki kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za obdobje januar-marec 2011


Poročilo o merjenju klime v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec za leto 2011


2010


 

Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2010 – SB Slovenj Gradec

Letno poročilo za leto 2010

Strokovno poročilo 2010


Poročilo o merjenju klime v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec za leto 2010


Statut javnega zdravstvenega zavoda

 

2009


 

Strokovno poročilo 2009

Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2009


Kazalniki kakovosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec (primerjava med leti 2008 in 2009)


Poročilo o merjenju klime v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec za leto 2009


Kakovost in varnost pri obravnavi pacientov v ZBN


Uresničevanje pravic pacientov


Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih ter sistematizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec


Pravilnik o organizaciji, delovanju in vodenju zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec


Pedagoška, izobraževalna in raziskovalna dejavnost na področju zdravstvene in babiške nege v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec

2008


 


Letno poročilo 2008


Strokovno poročilo 2008

Kazalniki poslovne učinkovitosti za leto 2008