Za paciente in obiskovalce: Hišni red


  1.  UVOD

  2.  PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI BOLNIŠNICE

  3.  ZAPOSLENI V BOLNIŠNICI

  4.  SPREJEM V BOLNIŠNICO

  5.  OTROK V BOLNIŠNICI

  6.  BOLNIŠNIČNI DAN

  7.  ODPUST IZ BOLNIŠNICE

  8.  DODATNE PONUDBE – ZA BOLJŠE POČUTJE

  9.  PRAVICE PACIENTOV

10.  PRITOŽBE 1.  UVOD

Spoštovani pacienti!

Ob sprejemu v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec vam želimo, da bi se med nami dobro počutili in da bi čim prej okrevali. Želimo vam ponuditi strokovne in kakovostne storitve in zdravstveno oskrbo, ki bo enakopravna, varna in primerna. Prav vsi zaposleni smo vam v času bivanja pri nas pripravljeni prijazno pomagati, hkrati pa si želimo tudi vašega sodelovanja.
V bolnišnici veljajo določena pravila obnašanja, saj se pri nas zdravijo ljudje z različnimi željami, potrebami in življenjskimi navadami. Želimo si, da bi bilo omejitev za vas čim manj. Prosimo vas, da nam sporočite svoje želje, predloge in pripombe.
2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI BOLNIŠNICE


Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je regionalna bolnišnica in osrednja zdravstvena institucija, v kateri se izvaja bolnišnično in specialistično ambulantno zdravljenje pacientov na sekundarni ravni. Zdravstvene storitve so namenjene predvsem prebivalcem iz območja zdravstvene regije OE Ravne (Koroške in Velenja), bolnišnici pa se zdravijo prebivalci celotne Slovenije in tudi tujci.
Osnovni cilj Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je uresničevanje poslanstva z izvajanjem kakovostnih zdravstvenih storitev in z zagotavljanjem dostopnosti do le teh.
Naš končni cilj je ozdravljen in zadovoljen pacient.
S področja zunanjega preverjanja kakovosti smo, kot druga bolnišnica v Sloveniji, v letu 2009 prejeli certifikat »TEMOS«, s katerim mednarodno združenje pacientom z različnih delov sveta priporoča bolnišnice, v katerih lahko v primeru potrebe poiščejo pomoč, pričeli pa smo z aktivnostmi za pridobitev mednarodnega certifikata kakovosti »Joint commission«.

Za uresničevanje svojega poslanstva se povezujemo s primarno zdravstveno službo na našem območju, z ostalimi zdravstvenimi institucijami na ožjem in širšem območju Slovenije. Povezujemo se z Ministrstvom za zdravje kot lastnikom, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot plačnikom in z zdravstvenimi ustanovami na primarnem, sekundarnem in terciarnem področju za zagotavljanje čimbolj kakovostne oskrbe naših pacientov. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je javni zavod, katerega cilj ni ustvarjanje dobička, ampak posluje kot neprofitni zavod za zadovoljevanje potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah. Z razpoložljivimi sredstvi, ki so vedno omejena, izvajamo kakovostne zdravstvene storitve, s katerimi pa so pacienti tudi zelo zadovoljni.

Kot učna ustanova sodelujemo z obema medicinskima fakultetama univerze v Ljubljani in v Mariboru, z Visoko šolo za zdravstvene vede v Slovenj Gradcu in drugimi visokimi šolami v Sloveniji, kot tudi z obema Fakultetama za zdravstvene vede, Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, s Srednjo strokovno zdravstveno šolo Slovenj Gradec in drugimi šolskimi ustanovami.
S takšnim pristopom si prizadevamo za ohranitev in razvoj na tistih področjih, ki sodijo v vrh stoke v Sloveniji in tudi v tujini. Vse to predstavlja izziv tako za zdravnike kot nosilce zdravstvene dejavnosti, pa tudi za vse ostale zdravstvene delavce in sodelavce, ki se vključujejo v multidisciplinarne time pri obravnavi naših pacientov.

V Splošni bolnišnici opravljamo zdravstveno dejavnost na sekundarni, specialistični ravni na bolniških oddelkih, v funkcionalni diagnostiki in terapiji ter v specialističnih ambulantah na področjih:MEDICINSKE DEJAVNOSTI:

OPERATIVNE MEDICINSKE DEJAVNOSTI
KIRURŠKA SLUŽBA

- Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo
- Oddelek za travmatologijo in ortopedijo
- Oddelek za urologijo

SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

- Oddelek za ginekologijo in porodništvo

SKUPNE SLUŽBE OPERATIVNIH MEDICINSKIH DEJAVNOSTI

- Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok 
- Enota za intenzivno medicino operativnih strok

- Centralni operacijski blokNEOPERATIVNE MEDICINSKE DEJAVNOSTI

INTERNISTIČNA SLUŽBA

- Oddelek za interno medicino
- Enota za interno medicino
- Enota za intenzivno interno medicino
- Enota za nevrologijo
- Enota za nuklearno medicino
- Enota za diagnostiko in zdravljenje Fabyeve bolezni
- Enota za kardiopulmonalno in ultrazvočno diagnostiko
- Enota za diagnostično in terapevtsko endoskopijo
- Enota za ambulantno specialistično dejavnost

PEDIATRIČNA SLUŽBA

- Oddelek za pediatrijo
- Enota za pediatrijo
- Enota za neonatologijo


DRUGE SPECIALISTIČNE AMBULANTNE MEDICINSKE DEJAVNOSTI

- Ambulanta za dermatovenerologijo
- Ambulanta za onkologijo
- Ambulanta za otorinolaringologijo


SKUPNE MEDICINSKE DEJAVNOSTI

- Oddelek za radiologijo
- Oddelek za patologijo
- Oddelek za dializo
- Oddelek za mikrobiologijo
- Oddelek za fizikalno medicino in medicinsko rehabilitacijo
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
- Oddelek za urgentno medicino*
- Oddelek za pedagoško in znanstveno raziskovalno delo
- Centralna lekarna

ZDRAVSTVENA IN BABIŠKA NEGA TER OSKRBA na področju:

- Higiene in ekologije
- Pedagoškega in raziskovalnega dela
- Kakovosti in razvoja
- Centralne sterilizacije
- Preskrbe s perilom
- Preskrbe s prehrano
- Nadzora higiene prostorov in opreme ter transportaPomembnejše telefonske številke:

- centrala bolnišnice – 02 88 23 400
- faks – 02 88 42 393
- sprejemna pisarna – 02 88 23 423,
- pisarna Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo- 02 88 23 439
- pisarna Oddelka za interno medicino- 02 88 23 454,
- pisarna Oddelka za ginekologijo in porodništvo – 02 88 23 446,
- pisarna Oddelka za urologijo – 02 88 23 463
- pisarna Oddelka za pediatrijo – 02 88 23 468,
- pisarna Oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok –
  02 88 23 441

3. ZAPOSLENI V BOLNIŠNICI

Za izvajanje sekundarne zdravstvene dejavnosti skrbi v bolnišnici zdravstveni tim, ki ga sestavljajo zdravniki različnih specialnosti, medicinske sestre in zdravstveni tehniki, fizioterapevti, delovni terapevti, radiološki inženirji., laboratorijski in mikrobiološki inženirji in tehniki ter drugi zdravstveni delavci.
V delo bolnišnice se vključujejo še zdravstveni sodelavci, npr. socialni delavci, psihologi, logopedi ter administrativni delavci, strežnice in transportni delavci, delavci z oskrbovalno – vzdrževalnega področja in zaposleni v skupnih službah.

4. SPREJEM V BOLNIŠNICO

Vaše zdravstvene težave in bolezen so vas pripeljali v našo bolnišnico. Želimo vam čim hitrejše okrevanje in čim hitrejšo vrnitev v domače okolje.
Bolezen in sprejem v bolnišnico delujeta stresno na vsakega človeka.
Zaposleni v bolnišnici vam bomo pomagali po našem najboljšem strokovnem znanju in človeški vesti. Prosimo vas za sodelovanje in vaše zaupanje.
DOKUMENTI, ki jih potrebujete ob sprejemu

- veljavno napotnico vašega osebnega zdravnika ali zdravnika specialista,
- potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja, oziroma dokazilo o zdravstvenem
  zavarovanju,
- veljavno osebno izkaznico oziroma potni list,
- izvide opravljenih laboratorijskih, rentgenskih ali drugih naročenih pregledov,
- zdravstveno dokumentacijo o specialističnih pregledih in o morebitnih predhodnih
  bolnišničnih zdravljenjih,
- ob sprejemu v porodnišnico potrebujete še materinsko knjižico ter rojstni,
  oziroma poročni list. Ob sprejemu se boste dogovorili tudi, če bo pri
  porodu prisoten vaš partner.

V nujnih primerih boste sprejeti tudi brez napotnice in veljavne kartice zdravstvenega zavarovanja.

OSEBNA PRTLJAGA, ki jo boste potrebovali:
- Predmete za osebno higieno (milo, glavnik, zobno ščetko in kremo, brivnik,
  osebno kozmetiko, papirnate robčke, damske vložke),
- Pacientke prosimo, da v času bivanja v bolnišnici ne uporabljajo ličil, saj je
  naravna barva kože in nohtov pomemben podatek za diagnostiko in zdravljenje
- Priporočamo vam uporabo lastnih copat, pižame, jutranje halje, spodnjega perila,
  nogavic…
- S seboj prinesite tudi vse pripomočke, ki jih uporabljate (očala, slušni aparat,
  palico, bergle)

ZDRAVILA
Prinesite s seboj v originalni embalaži vsa zdravila, ki jih po navodilu svojega osebnega zdravnika redno uživate. Pokažite jih zdravniku ob sprejemu, v bolnišnici pa uživajte le tista zdravila, ki vam jih bo predpisal vaš sobni zdravnik.

SPREJEM
Prosimo vas, da se ob dogovorjeni uri zglasite pri administrativnem okencu sprejemne ambulante.

Po obravnavi vas bomo pospremili na bolniški oddelek, kjer vas bo sprejela sobna medicinska sestra. Seznanila vas bo s prostorsko razporeditvijo oddelka, hišnim redom, vas namestila v bolniško posteljo in vas seznanila še z ostalimi pacienti v sobi. Na oddelku se boste seznanili tudi z ostalimi zdravstvenimi delavci in sodelavci, s katerimi boste imeli najpogostejše stike.

Ob sprejemu na oddelek bomo vašo garderobo spravili v bolniški sobi. Po dogovoru lahko osebna oblačila oddate tudi svojcem, ki vam jih naj prinesejo na dan odpusta.

VAROVANJE VREDNOSTI
Svetujemo vam, da v bolnišnico ne prinašate večjih vsot denarja in drugih dragocenosti (nakit, dragi kamni), ker zanje osebje bolnišnice ne more odgovarjati.
Za vrednostne predmete nezavestnih pacientov bodo medicinske sestre na oddelku opravile komisijski popis in jih proti podpisu izročile svojcem. Denar (le manjše vsote) in osebne dokumente imejte pri sebi.

5. OTROK V BOLNIŠNICI

Po sprejemu boste lahko svojega otroka ob spremstvu medicinske sestre pospremili v bolniško sobo. Na oddelku se boste seznanili s sobno medicinsko sestro in drugimi pacienti v bolniški sobi. Otrok dobi bolniško obleko, lahko pa mu prinesete tudi njegovo. V kolikor vaš otrok že sam opravlja osebno higieno, mu prinesite tudi te potrebščine. Otroku, ki je šolar, prinesite šolske potrebščine, saj bo glede na svoje zdravstveno stanje obiskoval bolnišnično šolo.
Priporočamo, da otroku prinesete v bolnišnico njegov najljubši predmet, tistega, ki ga pomirja in spominja na dom ( npr. igrače, ninice, plišaste lutke…).

Če zdravstveno stanje otroka to dovoljuje, priporočamo obiske v avli otroškega oddelka, kjer so nameščena igrala in je prostor večji.
Po kosilu pripravite otroka na dnevni počitek v postelji od 12 do 14 ure, saj potrebuje dovolj počitka in miru. Če otrok težko prenaša bolnišnično okolje, se lahko dogovorite, da boste prisotni ob otroku ves dan, tudi v nočnem času.
V popoldanskem času, ob nedeljah in praznikih, so glavna vrata v stavbo, kjer je otroški oddelek, zaprta. Na oddelek lahko pridete preko glavnega vhoda v bolnišnico, skozi kletne prostore po veznem hodniku do stopnišča zgradbe, v kateri je Oddelek za pediatrijo, do prvega nadstropja.
Če je otrok dojen, je skupaj z njim možen tudi sprejem doječe matere. Ob sprejemu morate predložiti veljavno napotnico vašega osebnega zdravnika.
Glede na prostorske možnosti in vaše želje, sta lahko sprejeta na oddelek skupaj z otrokom mati ali oče. Hrano za otrokovega spremljevalca vam bomo postregli v bolnišnični jedilnici, ki je v kletnih prostorih pod glavno avlo. Za naročilnico se boste dogovorili z oddelčno medicinsko sestro.
V času zdravljenja otrok sam, brez spremstva osebja, ne sme zapuščati oddelka. Starši se lahko dogovorijo z osebjem za odhod z otrokom z oddelka v času obiskov.
V celovito obravnavo vašega otroka se na oddelku vključujeta tudi vzgojiteljica in učiteljica. Šolski pouk je organiziran glede na individualne potrebe posameznega otroka.
 


6. BOLNIŠNIČNI DAN


6.15  – 7.30   predaja službe nočne izmene, jutranja zdravstvena nega
7.30 – 11.00  zajtrk, dopoldanska vizita, diagnostični, terapevtski in negovalni
                      postopki in posegi, operacije, pregledi v specialističnih ambulantah
11.00 – 16.00 obiski, kosilo, opoldanska predaja službe, popoldanski počitek
16.00 – 17.00 popoldanska vizita
17.00 – 19.00 obiski, večerja
19.00 – 21.00 večerna zdravstvena nega, terapevtski postopki in posegi, večerna
                       predaja službe
21.00 – 6.15 nočni počitek

Za nemoten potek dela v bolnišnici je nujno, da so pacienti prisotni v bolniški sobi: v času zdravniške in sestrske vizite, razdeljevanja zdravil in hrane, merjenja temperature in drugih vitalnih znakov ter preiskav. Če zapustite bolniško sobo, obvestite sobno medicinsko sestro, kje se boste zadrževali (dnevni prostori, park bolnišnice..).


POČITEK

K zdravljenju v veliki meri pripomore dnevni in nočni počitek. V času počitka, to je popoldan od 13. – 15. ure in ponoči od 21. – 6- ure zjutraj, mora biti na oddelku mirno, zato vas prosimo, da drugih pacientov pri počitku ne motite.

PREHRANA

Hrano vam bomo servirali v bolniško sobo ali v jedilnico. Prehrana, še posebej dieta, je pomemben del vašega zdravljenja, zato vam svetujemo, da uživate le hrano, ki je skladna z dieto, ki vam jo je predpisal vaš sobni zdravnik. Prosimo vas, da vam vaši obiskovalci ne prinašajo hrane v bolnišnico. Če so vam posamezni obroki premajhni ali preobilni, se lahko dogovorite z zdravnikom in medicinsko sestro za polovičen ali povečan obrok. V primeru posebnih zahtev pri sestavi vašega jedilnika, vas bo po naročilu medicinske sestre in v soglasju s sobnim zdravnikom, obiskal dietetik.
Pacienti, ki imajo nadstandardno zavarovanje, se lahko na osnovi diete dogovarjajo za obroke v okviru dnevnih menijev.
Za pravilno delitev in serviranje hrane odgovarja oddelčna medicinska sestra.


OBISKI

OBISKI PRI ODRASLIH
so dovoljeni vsak dan od 11.00 – 13.00 ure in od 17.00 – 19.00 ure.
Iz zdravstvenih razlogov in iz obzirnosti do drugih pacientov, vas prosimo, da imate največ dva obiskovalca hkrati.

OBISKI PRI OTROCIH
Vašega otroka lahko obiskujete vsak dan. Priporočamo, da pridete po 10. uri, ko je opravljena vsa potrebna dnevna zdravstvena oskrba in nega. Želimo, da bolnega otroka obiskujejo predvsem najbližji, mati in oče, lahko tudi bližnje osebe, vendar največ dve osebi hkrati. Množični obiski otroka utrujajo, obremenjujejo pa tudi druge v istem prostoru.

OBISKI V ENOTAH INTENZIVNE TERAPIJE
Obiski na Oddelku za intenzivno medicino operativnih strok (IMO) in v Enoti intenzivne interne medicine (EIIM) so dovoljeni vsak dan od 11.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure. Obiski naj bodo kratki (15 do 20 min) in po dogovoru z zdravnikom ali sobno medicinsko sestro. Otrokom do 15 leta obiski v teh enotah niso dovoljeni.

Obiskovalce prosimo, da ne povzročajo hrupa, da pazijo na red in čistočo in da v času obiskov ne posedajo na bolniških posteljah. Kadar v bolniških sobah opravljamo nujne posege, dnevne vizite in čiščenje, prosimo obiskovalce, da se, zaradi zagotavljanja pacientove zasebnosti, umaknejo .
V dogovoru s sobno medicinsko sestro lahko obiskovalci pomagajo pacientom pri
hranjenju in sprehajanju.
Iz higienskih razlogov odsvetujemo prinašanje cvetja, razen na porodnem oddelku, kjer je dovoljen en šopek cvetja. Primerna darila so časopis, knjige, revije in v dogovoru z osebjem oddelka, sveže sadje in naravni sokovi, če so dovoljeni v okviru predpisana diete.

KAJENJE IN ALKOHOL

Med zdravljenjem v bolnišnici kajenje ni dovoljeno. Prepoved velja za vse in v vseh bolnišničnih prostorih. Prav tako ni dovoljeno uživanje alkoholnih pijač.

MOBILNI TELEFONI

Uporaba mobilnih telefonov je v vseh prostorih prepovedana za paciente , obiskovalce in osebje bolnišnice, ker motijo delovanje občutljivih bolnišničnih aparatur.

HIGIENA PROSTOROV

Bolniške prostore dnevno redno čistimo zato vas prosimo, da s svojim ravnanjem prispevate k čistoči in urejenosti. Med zdravljenjem pazite na opremo in pripomočke, ki jih uporabljate. V kolikor bi iz malomarnosti povzročili škodo, vam bomo žal, prisiljeni odmeriti odškodnino.


PRAVICE PACIENTA DO OBVEŠČENOSTI IN SODELOVANJA
TER PRIVOLITVE V ZDRAVSTVENO OSKRBO

Avgusta 2008 je bil sprejet nov Zakon o pacientovih pravicah.
Vaša sobna medicinska sestra vam bo izročila brošuro: »Kaj vam prinaša Zakon o pacientovi pravicah«, če boste izrazili to željo. Brošura je tudi v celoti objavljena na spletnih straneh naše bolnišnice.
Zakon poudarja, da ima pacient (na specialističnem pregledu ter pred in po morebitni operaciji ali drugem posegu) pravico biti ustrezno obveščen o svojem zdravstvenem stanju in o postopkih zdravljenja.

Zakon določa, da ima pacient pravico do obveščenosti:

- o svojem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju ter posledicah bolezni ali
  poškodbe,
- o vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu
  predlaganega zdravljenja,
- o možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetno
- o posledicah opustitve zdravljenja,
- o morebitnih drugih možnostih zdravljenja,
- o načinih zdravljenja, ki v Sloveniji niso dosegljivi,
- o načinih zdravljenja, ki niso pravica iz zdravstvenega zavarovanja, in
- o rezultatih zdravljenja ter morebitnih zapletih.

Zakon določa, da mora zdravnik, ki je odgovoren za zdravljenje, pacientu podati pojasnila:

- v neposrednem stiku,
- obzirno,
- na pacientu razumljiv način,
- v celoti in
- pravočasno.

Za večje medicinske posege (npr. operacije) mora pacient prejeti tudi pisna pojasnila.

Zakon poudarja, da ima pacient pravico do privolitve v zdravstveno oskrbo,
kar pomeni, da lahko samostojno odloča o svojem zdravljenju in da mu brez njegove predhodne svobodne in zavestne privolitve ni dovoljeno opraviti kakršnekoli zdravstvene oskrbe.
Privolitev je praviloma ustna. Za operativne in druge medicinske posege, povezane z večjim tveganjem ali višjo obremenitvijo, mora biti privolitev dana v pisni obliki, in sicer na enem od posebnih obrazcev, ki vam jih bomo ponudili v podpis. Ob sprejemu in ob poteku zdravljenja vas bo zdravnik seznanil z vsemi diagnostičnimi in terapevtskimi posegi, ki so potrebni za vaše zdravljenje. Zdravnik lahko opravi medicinski poseg brez privolitve le, če je ogroženo vaše življenje.
Za otroke in mladostnike do 15. leta starosti podpišejo privolitev za operativne in druge posege starši oziroma njihovi skrbniki.

INFORMACIJE O ZDRAVSTVENEM STANJU

Informacije o zdravstvenem stanju pacientov lahko daje le sobni zdravnik, samo tistim najožjim svojcem, ki jih določi pacient. Po telefonu informacij ne dajemo.
Uro, namenjeno informacijam svojcem, boste, za posamezne zdravnike, izvedeli na oddelku.
Informacije o zdravstveni negi in o počutju pacienta daje svojcem sobna medicinska sestra samo tistim najožjim svojcem, ki jih določi pacient.

SOCIALNA SLUŽBA

V bolnišnici imamo organizirano socialno službo, ki vam bo pomagala, v primeru, da jo boste potrebovali. Svojo željo po obisku socialne delavke sporočite oddelčni medicinski sestri.

7. ODPUST IZ BOLNIŠNICE

O dnevu odpusta iz bolnišnice vas bo pravočasno obvestil sobni zdravnik. Otroke in paciente, ki potrebujejo pomoč, morajo pri odpustu spremljati svojci. Prevoz z rešilnim avtomobilom predpiše sobni zdravnik, vendar le v primeru, da je tak prevoz nujno potreben.
Praviloma so pacienti odpuščeni iz bolnišnice v dopoldanskem času.

Ob odpustu boste prejeli:
- ustrezno medicinsko in negovalno dokumentacijo z odpustnico, ki jo izročite
  svojemu osebnemu zdravniku,
- navodila za nadaljnje zdravljenje in zdravstveno nego po odpustu iz bolnišnice,
- navodila za dieto in priporočeni življenjski režim,
- potrebne recepte za zdravila,
- navodila o potrebnih kontrolnih pregledih.

8. DODATNE PONUDBE – ZA BOLJŠE POČUTJE

- Za družabništvo skrbijo v bolnišnici prostovoljci, ki obiskujejo predvsem
  osamljene paciente. Če želite, da vas obiščejo, sporočite svoje želje sobni
  medicinski sestri
- Pošto boste prejemali v bolniško sobo. Poštni nabiralniki so pri glavnem vhodu
  v bolnišnico. Če ste nepomični, bomo poskrbeli za oddajo vaše pošte.
- Telefonske govorilnice so v posameznih stavbah, ali v posamezni etaži.
  Telefonske kartice lahko kupite v prodajalni v avli bolnišnice.
- Na nekaterih oddelkih so na voljo tudi prenosni telefonski aparati.
- Na nekaterih oddelkih je na voljo dnevni prostor s TV sprejemnikom. Tam,
  kjer te možnosti ni, se lahko z zdravstvenim osebjem oddelka dogovorite o
  uporabi lastnega TV sprejemnika ali radijskega aparata. V dogovoru z ostalimi
  pacienti vaše sobe lahko poslušate radio ali gledate televizijo.


V sklopu bolnišnice Slovenj Gradec je tudi:

- prodajalna z živili in dnevnim informativnim tiskom,
- pediker,
- v avli bolnišnice je tudi bankomat Ljubljanske banke.
- V kletnih prostorih bolnišnice je bolniška kapela, ki je odprta ves dan. Verski
  obredi za vernike rimo - katoliške vere so vsak ponedeljek ob 19 uri. Če ste
  nepomični, lahko svojo željo po obisku duhovnika v bolniško sobo, sporočite
  sobni medicinski sestri.

9. PRAVICE PACIENTOV

1. Vsakdo ima pravico:
- do spoštovanja kot človeka,
- da sam odloča o sebi,
- do fizične in mentalne integritete in do varnosti svoje osebe,
- do spoštovanja zasebnosti,
- do spoštovanja svojih kulturnih in moralnih vrednot ter do spoštovanja
  svojih religioznih in filozofskih prepričanj.
- Vsakdo ima pravico do varstva zdravja, kot ga dopuščajo ukrepi za
  preprečevanje bolezni;
- do možnosti, da skuša doseči najvišje dosegljivo zdravstveno stanje.

2. Pacient ima pravico:
- da je povsem obveščen o svojem zdravstvenem stanju, vključno s predlaganimi
  medicinskimi postopki, z možnimi tveganji in koristmi ter z učinki ne zdravljenja.
- Pacient ima pravico, da mu informacijo zamolčimo, če to želi.
- Pacient ima pravico do izbire osebe- pooblaščenca, ki bo v njegovem imenu
  seznanjena s podatki o njegovem zdravstvenem stanju in ga bo po potrebi
  zastopala.
- Ob sprejemu v zdravstveno ustanovo ima pacient pravico biti seznanjen o
  identiteti in strokovnem statusu oseb, ki bodo skrbele zanj;
- zdravstvenih storitvah in o tem, kako jih uporabljati; ter o vseh rutinskih opravilih,
- ki se nanašajo na bivanje v zdravstvenih ustanovah.
- Ob odpustu iz bolnišnice imajo pravico dobiti pisni povzetek svoje diagnoze,
  zdravljenja in zdravstvene nege.

3. Pisna privolitev pacienta je predpogoj za vsakršen medicinski poseg.
Soglasje pacienta je potrebno tudi za sodelovanje v zdravstvenem izobraževanju in znanstvenih raziskavah.

4. Vsi podatki o zdravstvenem stanju pacienta in vsi osebni podatki so zaupni in se lahko posredujejo drugim osebam le, če v to pacient privoli.
Pacient ima pravico do pogleda v svojo zdravstveno dokumentacijo.
Posegi se lahko opravijo le z upoštevanjem in spoštovanjem zasebnosti pacienta
ter ob prisotnosti le tistih oseb, ki so za to potrebne.

5. Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva, ki ga potrebuje, v okviru sodobne medicinske doktrine, na osnovi strokovnih standardov v skladu s finančnimi, človeškimi in materialnimi sredstvi, ki so na voljo v določeni ustanovi, v skladu z razvitostjo zdravstvenega sistema v Sloveniji.

6. Pacient ima pravico do kakovostne zdravstvene oskrbe, ki jo odlikuje visoka stopnja humanosti in tehnične opreme ter pravico do kontinuirane zdravstvene nege s sodelovanjem vseh potrebnih oseb in ustanov.

7. Pacient ima pravico do proste izbire zdravnika in spremembe zdravstvene ustanove

8. V procesu zdravljenja in zdravstvene nege ima pravico do spoštljivega ravnanja in
spoštovanja njegovih vrednot, ter do podpore s strani družine in prijateljev.

9. Pacient ima pravico, da mu lajšajo trpljenje, do humane zdravstvene nege med umiranjem in dostojne smrti.

10. Če pacient meni, da njegove pravice niso bile spoštovane, ima pravico do pritožbe. O izidu bo pacient obveščen.

( povzeto po Deklaraciji o pacientovih pravicah, WHO/ EURO, 1994).


PRAVICE OTROK V BOLNIŠNICI

1. Pravica do najboljšega možnega zdravljenja je osnovna pravica, še zlasti za
    otroka.

2. Hospitalizirani otroci imajo pravico, da so njihovi starši ali skrbniki ob njih
    v vsakem času. Da bi starši lahko aktivno sodelovali pri negi svojega otroka,
    jih je potrebno informirati o poteku zdravljenja ter vzpodbujati k aktivnemu
    sodelovanju.
    Za obiskovalce hospitaliziranih otrok naj ne velja nikakršna starostna omejitev.

3. Otroci in starši imajo pravico biti informirani na način, primeren starosti in njihovi
    duševni zrelosti in pravico do privolitve v predlagan način in potek zdravljenja.

4. Otroci naj bodo oskrbovani skupaj z otroci enakih razvojnih potreb. V bolnišnici
    naj imajo možnost igre, rekreacije in šolanja, primernega njihovi starosti in
    zdravstvenemu stanju. Prostori morajo biti opremljeni tako, da zagotavljajo
    varnost.

5. Za otroke mora skrbeti osebje, ki je usposobljeno tako, da se ustrezno odzove
    na telesne, čustvene in razvojne potrebe otrok in družine.

(povzeto po» Magna charta« Evropska konferenca za pravice otroka v bolnišnici, Leyden, 1988)

10. PRITOŽBE

Če menite,da v času zdravljenja v bolnišnici niso bile spoštovane vaše pravice pacienta, ki so zagotovljene z veljavno zakonodajo in se nanašajo na strokovnost, odnose in delo zdravstvenih delavcev in sodelavcev, imate pravico pritožbe.

Pritožite se lahko ustno ali v pismeni obliki ob vsakem času na oddelku:
- sobnemu zdravniku ali predstojniku oddelka,
- vse pritožbe v zvezi z zdravstveno nego in oskrbo pa sprejema in obravnava
  tudi oddelčna medicinska sestra in vodilna medicinska sestra oddelka.

Če z odgovorom niste bili zadovoljni, se lahko pritožite direktorju, pomočniku direktorja za strokovne zadeve ali pomočnici direktorja za področje zdravstvene in babiške nege in oskrbe - glavni medicinski sestri bolnišnice. Če v prvi obravnavi v bolnišnici ne pride do razrešitve spora, lahko pacient zahteva varstvo v okviru druge obravnave kršitve pacientovih pravic v postopku pred Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. Pacient ima pravico tudi do svojega pooblaščenca, ki ga bo v sporu zastopal.
Pritožbo lahko pošljete po pošti, ali oddate v nabiralnike za pohvale in pripombe, ki so nameščeni v glavni avli bolnišnice in pri vhodih na oddelke. Vašo pritožbo bo proučil odgovorni delavec bolnišnice. O rešitvi boste pisno obveščeni.

POSTOPEK na 1.stopnji

ZAHTEVA ZA OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC V SPLOŠNI BOLNIŠNICI SLOVENJ GRADEC

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP, Ur.l.RS, št.15/2008, v nadaljevanju: Zakon) je bil sprejet v letu 2008. Zakon določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene. S pacientovimi pravicami pa so povezane tudi pacientove dolžnosti. Namen zakona je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem ter zdravstvenim sodelavcem

I. PRVA OBRAVNAVA KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC V SPLOŠNI BOLNIŠNICI SLOVENJ GRADEC

Primarno: Sprotno razreševanje nesporazumov in sporov
Če pacient neposredno med zdravstveno oskrbo na oddelkih, enotah, ambulantah v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec izrazi nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca, do njega se poskusi nesporazum z dodatnimi pojasnili ali ukrepi odpraviti TAKOJ.

Če pacient z dodatnimi pojasnili ali ukrepi ni zadovoljen, ga zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec SEZNANI s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri pristojni osebi v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Pristojni osebi za prvo obravnavo pacientovih pravic v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec sta:

Jelena ČUBRA, dipl.m.s.
zaposlena na delovnem mestu Medicinske sestre za pedagoško dejavnost,
Int.št.:02/88 23 510, GSM: 051 420 418, e-mail: jelena.cubra@sb-sg.si

Apolon MAROLT, dr.med.spec.internist
zaposlen na delovnem mestu zdravnika spec. V/VI PPD3 na Oddelku za interno medicino
Int.št.: 02 88 23 448, e mail: apolon.marolt@sb-sg.si
Uradne ure od 01.10.2009 dalje za paciente:

vsako sredo med 13.00 uro in 15.00 uro
v sejni sobi na Upravi Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

Jelena ČUBRA, dipl.m.s.  in Apolon Marolt, dr.med. sta v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec pristojna za sprejemanje in obravnavo ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC.

Njuna pristojnost je, da lahko za posamezni primer določita tudi več oseb glede na vsebino zahteve in potrebo po nemotenem zagotavljanju obravnave zahtev. Če vloži pacient zahtevo zoper go.Jeleno ČUBRA, dipl.m.s. ali g.Marolta, dr.med.je pristojna oseba za konkretni primer direktor bolnišnice ali oseba, ki jo direktor določi za namestnika.

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec mora biti na vidnem mestu v čakalnici oziroma ob vhodu na oddelek ali običajnem oglasnem mestu bolnišnice objavljeno:

- osebno ime pristojne osebe, njeno telefonsko številko in delovno mesto, kjer se prva zahteva lahko vloži ustno,
- podatke o načinu vložitve prve zahteve in času sprejema prve zahteve pri izvajalcu zdravstvenih storitev,
- osebno ime, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in podatke o uradnih urah najbližjega zastopnika ter obvestilo o možnosti zastopanja ali druge pomoči s strani zastopnika.

II. ROK ZA VLOŽITEV PRVE ZAHTEVE

1. ZARADI NEUSTREZNEGA ODNOSA zdravstvenih delavcev oziroma
    zdravstvenih sodelavcev:

- lahko pacient vloži prvo zahtevo najpozneje v 15 dneh od domnevne
  kršitve.

2. ZARADI DOMNEVNO NEUSTREZNEGA RAVNANJA zdravstvenih
    delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe:

- lahko pacient vloži prvo zahtevo najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni
  oskrbi.

3. V TREH (3) MESECIH PO PRETEKU ROKA iz točke 1 in točke 2:
- če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale
  kasneje.

III. VLOŽITEV USTNE ZAHTEVE NA ZAPISNIK

Ustna zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca zdravstvenih storitev. Kadar je izvajalec zdravstvenih storitev zasebnik posameznik, se lahko ustna zahteva vloži tudi neposredno pri njem.

Ustno zahtevo se SPREJME NA ZAPISNIK, ki poleg podpisa pacienta in pristojne osebe vsebuje najmanj:
- osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta;
- opis domnevne kršitve pacientovih pravic;
- podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih;
- podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah;
- čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic;
- morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
- morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

IV. VLOŽITEV PISNE ZAHTEVE

Pisna zahteva, se vloži pri izvajalcu zdravstvenih storitev, kjer je domnevna kršitev nastala in vsebuje:
- osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta;
- opis domnevne kršitve pacientovih pravic;
- podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih;
- podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah;
- čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic;
- morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
- morebitni predlog za rešitev spora.


Če zahteve vsebuje vse naštete sestavine je POPOLNA ZAHTEVA.

Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve NE OBRAVNAVA.

O tem se napravi PISNI ZAZNAMEK, ki se ga pošlje pacientu, če je znan.

Dopolnitev zahteve:
Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni.

Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil.

V pozivu za dopolnitev zahteve se pacienta opozori na pravne posledice, če zahteve ne bo dopolnil.

Vpogled v zdravstveno dokumentacijo pacienta:
Samo na podlagi predhodne pisne privolitve pacienta lahko pristojna oseba vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na obravnavano kršitev.

V. POSTOPEK PO VLOŽITVI PRVE ZAHTEVE

Pristojna oseba po prejemu prve zahteve – popolne zahteve:

1. ZAHTEVI V CELOTI UGODI
- o tem napravi pisni zaznamek in ga pošlje pacientu.

2. NAPOTI PACIENTA NA PRISTOJNO FIZIČNO ALI PRAVNO OSEBO,
    pristojni državni organ ali najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na
    uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja ali pravic, ki jih ta zakon
    ne ureja,

Zastopnica pacientovih pravic:
Stanka VAUH
Ob Suhi 5b (v prostorih Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne)
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02 870 56 15 (ponedeljek, torek od 14.00 do 20.00 ure)
GSM: 041 624 164 (sreda, četrtek od 14.00 do 20.00 ure)

3. POSTOPEK USTAVI
- če pacient zahtevo umakne, o čemer napravi pisni zaznamek in ga pošlje pacientu

4. PISNO POVABI PACIENTA NA USTNO OBRAVNAVO

- od vložitve popolne prve zahteve do ustne obravnave ne sme preteči več kot
  15 dni.


Prisotnost drugih oseb na obravnavi:
Na obravnavo se lahko povabi tudi druge osebe, ki imajo znanja s področja obravnavane zadeve in bi lahko pomagale razjasniti okoliščine, pomembne za odločitev, če pacient s tem SOGLAŠA.

VI. IZOSTANEK PACIENTA

1. Pooblastilo zastopniku ali pooblaščencu:
Če pacient na ustno obravnavo ne more priti, lahko za sodelovanje v obravnavi pooblasti zastopnika ali drugo osebo ali pa predlaga, naj se zahteva reši brez njegove navzočnosti.

2. Neopravičen izostanek
Če pacient svojega izostanka do začetka obravnave ne opraviči, pristojna oseba postopek ustavi s pisnim zaznamkom, ki ga pošlje pacientu.

3. Opravičeni razlogi za izostanek
Če pacient iz opravičenih razlogov svojega izostanka ni mogel opravičiti, lahko to stori v treh (3) dneh od prenehanja vzroka, zaradi katerega pacient ni mogel priti na ustno obravnavo, vendar najkasneje v 30 dneh od dneva ustne obravnave.

V vabilu na ustno obravnavo se mora pacienta opozoriti na pravne posledice neopravičenega izostanka z obravnave.


VII. USTNA OBRAVNAVA

Pristojna oseba na ustni obravnavi lahko opravi:

- POGOVOR S PACIENTOM;

- POGOVOR Z UDELEŽENIM zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim
  sodelavcem ali drugim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim
  sodelavcem, ki lahko pojasni okoliščine obravnavane kršitve;

- POGOVOR Z DRUGIM STROKOVNJAKOM, ki ima znanja s področja
  obravnavane kršitve in bi lahko pomagal razjasniti okoliščine, pomembne
  za odločitev;

- PREGLED DOKUMENTACIJE (zdravstvene ali druge dokumentacije).
O poteku ustne obravnave se sestavi ZAPISNIK, ki ga podpišejo vsi, ki so na ustni obravnavi sodelovali.

Pacient prejme izvod podpisanega zapisnika TAKOJ.

VIII. DOGOVOR O NAČINU REŠITVE SPORA

Na obravnavi lahko pristojna oseba s pacientom sklene dogovor o načinu rešitve spora.

Dogovor je sklenjen, ko ga podpišeta pacient in pristojna oseba.

Dogovor o načinu rešitve spora iz prejšnjega odstavka se lahko sklene zlasti o:

- USTNEM ali PISNEM OPRAVIČILU;

- POVRAČILU STROŠKOV do 300 EUR (nepotrebnih stroškov ali druge škode);

- PRIDOBITVI DRUGEGA MNENJA;

- PONOVITVI, DOPOLNITVI ALI POPRAVI zdravstvene storitve, če je bila
  izvedena neustrezno;

- UVEDBI INTERNEGA ALI ZUNANJEGA STROKOVNEGA NADZORA
  (predlogu uvedbe internega ali zunanjega strokovnega nadzora v skladu
  s predpisi, ki urejajo strokovni nadzor v zdravstvu);
- PREDLOGU UVEDBE POSTOPKA UGOTAVLJANJA OBRAVNAVE KRŠITVE
  VARSTVA OSEBNIH PODATKOV.

Dogovor in rok za njegovo izvršitev sta del zapisnika.

Če dogovor o načinu rešitve spora ni sklenjen, se to navede v zapisniku.

Pristojna oseba v tem primeru pacienta pouči o možnosti vložitve zahteve pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

IX. OBVEŠČANJE ZASTOPNIKA – v 15 dneh

Pristojna oseba mora z anonimiziranim zapisnikom o zahtevi in obravnavi kršitve ali s pisnimi zaznamki, s katerimi se postopek zaključi, zaradi spremljanja stanja na področju pacientovih pravic seznaniti najbližjega zastopnika v 15 dneh po koncu postopka, razen kadar je zastopnik v postopku z zahtevo sodeloval kot pacientov pooblaščenec.

X. HRAMBA DOKUMENTACIJE – 5 let

Zapisniki in morebitno drugo gradivo, ki je nastalo v postopku z zahtevo, se hrani pri izvajalcu zdravstvenih storitev v zbirki, ki je ločena od zdravstvene dokumentacije posameznih pacientov, skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Za dokumentarno gradivo se uporabljajo določbe 41. člena tega zakona. Dokumentarno gradivo se hrani pet (5)let.

Slovenj gradec, 15.09.2009