Oddelek za ginekologijo in porodništvo


 


Ure obiskov:

od 11 ure do 13 ure
od 17 ure do 19 ure

Za očete novorojenih otrok so obiski po dogovoru z osebjem.

 

INFORMACIJE ZA NOSEČNICE

ŠOLA ZA STARŠE

VODENA VADBA ZA NOSEČNICE

SPREJEM NA ODDELEK

AMBULANTE ODDELKA

NADSTANDARDNA NAMESTITEV

ČAKALNE DOBE

 

Telefon oddelkov: 02 88 23 400
Oddelek za otročnice: 02 88 23 621
Odsek za ginekologijo in ogroženo nosečnost: 02 88 23 622                                                                   
Porodni blok: 02 88 23 445 (24ur)
Pisarna oddelka: 02 88 23 446 (le do 15h)

Dispanzer za žene (sestra): 02 88 23 447
Ginekološka specialistična ambulanta (sestra): 02 88 23 624
Naročanje za ginekološke preglede: 02 88 23 542
od ponedeljka do petka od
8.00 ure do 12.00 ure
 

Lokacija oddelka:
Vse ambulante se nahajajo v pritličju novogradnje.

Katja Juvan KramerPredstojnica Oddelka za ginekologijo in porodništvo:
Katja JUVAN, dr.med.
tel: 02 88 23 443
e-pošta: katja.juvan@sb-sg.si

 

Pavla KogelnikGlavna medicinska sestra oddelka:
Pavla KOGELNIK, dipl.m.s.
tel: 02 88 23 444
e-pošta: pavla.kogelnik@sb-sg.si                              Vodilna administratorka – tajništvo:
                              Andreja Fužir, zdravstveni administrator
                              tel.: 02 88 23 400 - int. št.: 357
                              e-pošta: andreja.fuzir@sb-sg.si
 


 Število zaposlenih 31.12.2017:
 58
 Število bolniških postelj:    50
Število porodov: 960
 Število novorojenčkov:  970
Odstotek carskih rezov: 20,2
Odstotek epiziotomij: 20,5
 Število laparoskopskih operacij:  231
Število histeroskopskih operacij 177
 Število laparoskopskih histerektomij (supracervikalnih, totalnih):  26
Število vaginalnih histerektomij:  40
Število abdominalnih histerektomij: 19
 Število amniocentez:    25
 Število ambulantnih pregledov:  4592
 Število pregledov v dispanzerju za žene:  5794

 
 

Rodila sem se 23.9.1971 v porodnišnici v Slovenj Gradcu. Osnovno šolo sem obiskovala najprej v Slovenj Gradcu, nato v Velenju. Po končani srednji naravoslovni šoli v Velenju, sem se l. 1990 vpisala na Medicinsko fakulteto in leta 1996 študij v rednem roku tudi zaključila. V času študija sem dobila Prešernovo nagrado za raziskovalno nalogo, z naslovom Zdravljenje s kumarini pri starostnikih. 1.4.1997 sem se zaposlila kot pripravnik v Splošni bolnišnici Celje, nato pa sem se po opravljenem strokovnem izpitu prijavila za specializacijo iz ginekologije in porodništva v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Od 1.12.1997 sem zaposlena na Oddelku za Ginekologijo in porodništvo v naši bolnišnici. 10.12.2003 sem po dveh porodih uspešno zaključila specializacijo in s pohvalo opravila specialistični izpit. Od decembra 2006 do januarja 2009, sem bila predsednica Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov FIDES v naši bolnišnici in članica glavnega odbora sindikata FIDES. Od 1.9.2008 opravljam delo v.d. predstojnice Oddelka za ginekologijo in porodništvo.

Rodila sem se l.1958 v Slovenj Gradcu, kjer sem opravila osnovno in nižjo glasbeno šolo. Šolanje sem nadaljevala na Gimnaziji Ravne in ga l.1977 z odliko zaključila. Po opravljenih sprejemnih izpitih sem se vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, na kateri sem l.1983 uspešno končala študij. Vsa leta sem bila štipendistka Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu, kjer sem se po enoletnem pripravništvu zaposlila. 1.9.1984 so me kot specializantko ginekologije in porodništva sprejeli na ginekološko-porodniški oddelek, l.1990 pa sem opravila specialistični izpit. Od takrat delam kot specialistka ginekologije in porodništva na primarnem in sekundarnem nivoju

Rojen sem 1956 v Slovenj Gradcu. Po končani gimnaziji sem nadaljeval študij na MF v Ljubljani. Diplomiral sem marca 1981. 1989 sem končal specializacijo iz ginekologije in porodništva. Aprila 1999 sem končal magistrski študij medicinskih ved z magistrsko nalogo ˝Transvaginalni ultrazvočni pregled kot objektivna ocena materničnega vratu v nosečnosti˝. 2002 sem bil imenovan kot glavni mentor za specializacijo iz ginekologije in porodništva. Za predmet ginekologija na MF v Mariboru sem bil leta 2005 izvoljen v naziv asistent in 2010 sem pridobil naziv višji predavatelj. V študijskem letu 2010/11 sem predaval predmet ginekologija na VŠZV SG.
Oktobra 2007 sem pridobil naziv primarij. Objavil sem številne strokovne članke s področja uroginekologije in porodništva ter aktivno sodelujem na številnih simpozijih doma in v tujini.
Moje subspecialno področje je uroginekologija z operativo in predporodna diagnostika za ugotavljanje tveganja za genske napake z merjenjem nuhalne svetline ter genetska diagnostika z izvajanjem amniocentez.
Leta 1981 sem se zaposlil v SBSG, kjer sem 1998 prevzel namestništvo predstojnika Oddelka za ginekologijo in porodništvo (OGIP). Od 2001 do junija 2003 in od marca 2006 do septembra 2008 sem bil predstojnik OGIP v SBSG.
Od julija 2004 do marca 2006 sem bil predstojnik Oddelka za perinatologijo v SB Maribor.

Bibliografija


Rojena sem 23.7.1975 v Slovenj Gradcu. Leta 1993 sem se po maturi na Gimnaziji Ravne, smer naravoslovno matematični tehnik, vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, smer medicina. Študij sem zaključila decembra 1999. Februarja 2000 sem se zaposlila v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec kot zdravnik sekundarij pripravnik in avgusta 2000 opravila strokovni izpit. Septembra 2000 sem se zaposlila kot zdravnik sekundarij na ginekološko porodniškem oddelku in 1.2. 2001 začela s specializacijo iz ginekologije in porodništva. Glavni mentor specializacije je bil Franc Pristovnik, dr. med. Specializacijo sem zaključila v Ljubljani 29.10. 2007 s specialističnim izpitom, opravljenim s pohvalo, naslov specialistične naloge je Obstruktivne uropatije pri plodu, pod mentorstvom prim. dr. Vasilija M. Cerarja, dr. med.. Živim na Ravnah na Koroškem, imam dve hčerki in sem zaposlena kot zdravnica specialistka ginekologinja porodničarka na ginekološko porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.


Branka Verdnik Golob, rojena leta 1962 v Slovenj Gradcu, hči kmečkih staršev, ljubiteljica narave, sem osnovno šolo končala v Vuzenici in sanjala o študiju tujih jezikov ter prevajalstvu. V Gimnaziji Ravne na Koroškem sem se navdušila nad biologijo. Takrat sem spoznala breme in žalost bolezni v družini. V drugem letniku sem se nepreklicno odločila za študij medicine in ga uspešno zaključila leta 1988 na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Zaposlila sem se v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi in spoznala delo v različnih ambulantah. Zaradi želje po izobraževanju sem se odločila za specializacijo iz ginekologije in porodništva in se leta 1990 zaposlila v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Področje dela me je očaralo zaradi izredne širine, razgibanosti in simbolike življenja. Specializacijo sem uspešno zaključila leta 1996 s specialistično nalogo: Transcervikalna resekcija endometrija in histeroskopska ablacija submukoznih miomov. Postala sem mamica dveh čudovitih otrok.

Zaradi izredne zagnanosti je histeroskopija zaživela tudi na oddelku, obravnava nepravilnih materničnih krvavitev se je spremenila v smer minimalno invazivnih posegov. Ukvarjam se z vsemi področji ginekologije in porodništva, posebej pa še z endoskopsko kirurgijo in patologijo maternične votline. Najlepši dogodek zame je rojstvo otroka. Vpisana sem na podiplomski magistrski študij in ga zaključujem. Aktivno sodelujem s prispevki predvsem na endoskopskih kongresih.
 

 
 
 

Negovalno osebje


Negovalno osebje Enote za ginekologijo in patološko nosečnost

 


Milada Trontelj,
diplomirana medicinska  sestra, v.d. odgovorne medicinske sestre Enote za ginekologijo
 


Hermina Kacijan,
srednja medicinska sestra
 


Danila Jelen Gnamuš,
srednja medicinska sestra
 


Veronika Šmon,
srednja medicinska sestra
 


Marjana Karl,
srednja medicinska sestra
 


Bernarda Vušnik,
srednja medicinska sestra - babica
 


Alojzija Krebl Bjeladinovič,
srednja medicinska sestra


                             Alenka Štalekar,
                             zdravstveni tehnik


                             Mateja Mrak,
                             zdravstveni tehnik

Negovalno osebje Enote za otročnice in novorojenčke

 


Kristina Pur,
diplomirana medicinska sestra, namestnica glavne medicinske sestre
odgovorna medicinska sestra Odseka za otročnice in novorojenčke


Irena Čevnik,
diplomirana medicinska sestra, mednarodna svetovalka za dojenje IBCLC
 


Irena Škrabec,
zdravstveni tehnik, mednarodna svetovalka za dojenje IBCLC
 


Tanja Saberčnik,
zdravstveni tehnik
 


Renata Babič,
srednja medicinska sestra
 


Simona Praprotnik,
zdravstveni tehnik
 


Tanja Marčič,
zdravstveni tehnik
 


Danica Krel,
srednja medicinska sestra
 

                            Ines Sekavčnik,
                            zdravstveni tehnik

                            Anita Gracej,
                            zdravstveni tehnik

 

Negovalno osebje porodnega bloka

 


Sonja Harnik,
diplomirana babica
Odgovorna babica porodnega bloka


Simona Šantl,
diplomirana babica
 


Mojca Breg,
diplomirana babica
 


Marina Kvržič,
diplomirana babica
 

                          Katja Rudolf,
                          dipl. babica

                          Polona Oderlap,
                          dipl. babica

                          Klara Knez,
                          dipl. babica

                          Iris Kodrnja,
                          dipl. babica.

                          Severina Štruc,
                          diplomirana babica


Zvonka Ajtnik,
srednja medicinska sestra - babica
 


Saša Šmigoc,
srednja medicinska sestra - babica
 


Darja Valenti,
srednja medicinska sestra - babica
 


Irena Valentinčič,
srednja medicinska sestra - babica
 

 

Negovalno osebje v specialističnih ambulantah in dispanzerju za žene

 


Marijana Vitrih,
višja medicinska sestra
 


Anina Berglez,
diplomirana babica
 


Ana Fužir,
zdravstveni tehnik
 

                             Simona Holcman,
                             diplomirana medicinska sestra

                             Sabina Rotovnik,
                             diplomirana babica
 

Administrativna služba

 


Mihaela Zupančič,
administratorka
 


Irena Hovnik,
administratorka
 


Vlasta Smonkar,
administratorka
 


Bernarda Štrekelj,
administratorka
 

Jožica Kotnik,
administratorka

 
 

Predstavitev

Oddelek za ginekologijo in porodništvo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je 1.1.2018 zabeležil 60-letnico svojega obstoja. Do leta 1961 ga je vodil kirurg prim. Stane Strnad, nato pa je prevzel vodenje ginekolog in porodničar prim. Dimitrij Mikuš. Zahvaljujoč vizionarstvu in visoki strokovnosti prim. Mikuša in sodelavcev, je oddelek postal spoštovan in v priznan v Sloveniji in širše. Na našem oddelku je bila leta 1971 opravljena prva diagnostična laparoskopija v Sloveniji, tudi v porodništvu je bil oddelek pionirski, saj smo kot prvi v Sloveniji uvedli delni »rooming in«, oz. sobivanje novorojenčka in matere.

Tudi danes na oddelku sledimo slovenskim in svetovnim smernicam in standardom. Izvajamo bolnišnično, ambulantno in dispanzersko dejavnost za nosečnice in ženske z ginekološkimi obolenji. Le-te so večinoma iz občin Koroške regije, Velenja in Mozirja; iz gravitacijskega območja z okoli 135.000 prebivalci.
Na oddelku poteka tudi izobraževanje specializantov in pripravništvo za zdravnike, medicinske sestre in zdravstvene tehnike ter klinične vaje za študente medicine, študente zdravstvene fakultete in dijake srednje zdravstvene šole.
Skupno je na oddelku 47 postelj.Opravljamo številne operacije in sicer:

- manjše ginekološke posege (prekinitve nosečnosti, probatorne abrazije, ekscizije
  na rodilih, marsupializacije, diagnostične histeroskopije, konizacije)

- histeroskopske operacije:
  Histeroskopska sterilizacija z vstavitvijo mikrovložka Ovalastic
 

- diagnostične laparoskopije

- laparoskopske operacije:
  Laparoskopsko supracervikalno histerektomijo
  Laparoskopsko totalno histerektomijo
  Laparoskopsko asistirano vaginalno histerektomijo (LAVH)
  Laparoskopsko kolposakropeksijo
- uroginekološke operacije:
  TVT
  ATOM
  PIRTOTS
- laparotomije:
 

Zgodovina

»Vse visi na popkovini« je misel ene prvih babic slovenjgraške bolnišnice, gospe Marije Ovčar. Ko se je leta 1921 zaposlila v naši bolnišnici, so porode vodile babice, zdravnik kirurg je pomagal le v izjemnih primerih. Nasploh so redke ženske rojevale v bolnici. Čeprav je bila takrat namesto porodnega oddelka na voljo samo porodna soba,  bi lahko rekli, da segajo začetki porodništva že v to obdobje.
 

L. 1936 se je v bolnišnici zaposlil prim.dr. Stane Strnad, ki je bil specialist kirurg, hkrati pa je obvladal tudi ginekologijo in praktično porodništvo. Število porodov je naraslo na 90 letno, 1938. leta je opravil tudi prvi carski rez, spretno je opravljal različne ginekološke operacije. V njegovem obdobju so nastali zametki posvetovalnic za nosečnice.

Leta 1958 je bil imenovan za predstojnika samostojnega ginekološko-porodniškega oddelka. Vodil ga je do leta 1961, ko se je zaposlil v bolnišnici prvi specialist ginekologije in porodništva, prim. Dimitrij Mikuš, dr.med.. Sprva je delal pod nadzorom predstojnika kirurgije, kmalu pa je s svojim znanjem pokazal, da je edini primeren za vodenje oddelka. Postavil je temelje sodobnega porodništva in ginekologije, število prodov je skokovito naraslo na 881. Pod njegovo taktirko so v izurjene ginekologe in porodničarje rasli še trije specialisti, babice so strokovno opravljale svoje poslanstvo. Porodna soba je dobila še eno posteljo, oddelek pa jih  je imel 39, ob tem pa še 19 zibelk za novorojenčke. Matere so prve v Sloveniji imele otroke ob sebi ves dan. Ponoči  so jih sestre odpeljale v »štacijo«, zjutraj pa umite in dišeče nazaj k materam. Otročnice so se podučile o negi otroka, o kontracepciji, deležne so bile poporodne fizioterapije. V tem času je bila opravljena  prva izmenjalna transfuzija zaradi zlatenice pri novorojencu, leta 1962 so izvedli razširjeno odstranitev maternice po Wertheimu, stekla je citološka diagnostika za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu.

1964. leta je bil zgrajen nov kirurško-ginekološki blok in takrat je imel oddelek že 79 postelj, 4 postelje v moderni porodni sobi. Predstojnik se je redno seznanjal z novostmi, tudi iz tujih učbenikov, in že leta 1964 prvi v Sloveniji opravil kuldoskopijo z enostavnimi aparaturami. Z endoskopskimi posegi je uspešno nadaljeval in tako leta 1967 izvedel laparoskopijo, sicer na »ročni pogon«, leta 1971 pa prvi v bolnišnici diagnostično laparoskopijo z ustreznimi aparaturami. Leta 1969 je postala vodilna medicinska sestra oddelka Taja Debelak, v.m.s.

Ginekologi pa so skrbeli tudi za ambulantno dejavnost in so leta 1966 pričeli z delom v specialističnih ginekoloških ambulantah v vseh zdravstvenih domovih na koroškem.

Leta 1970 je bil na oddelku ustanovljen Center za nedonošenčke, že leto kasneje pa se je zaposlila tudi prva pediatrinja, neonatologinja Ljudmila Petrovič, dr.med. Prevzela je preglede vseh zdravih novorojencev ter diagnostiko in terapijo bolnih in nedonošenih.

Leta 1975 je porodna soba dobila kardiotokograf za snemanje plodovih srčnih utripov, Center za nedonošenčke pa »modro« luč za fototerapijo novorojencev z zlatenico po porodu.

Leta 1976 je vstopil v veljavo Zakon o načrtovanju družine, zato so se začele izvajati sterilizacije z minilaparotomijo, od leta 1983 z laparoskopijo. 2 leti kasneje je bilo doseženo največje število porodov do sedaj: 2175 in 2195 rojenih otrok.

Leta 1979 je začel prihajati v bolnišnico onkolog, ki je obravnaval tudi ginekološke pacientke z malignomi.

Leta 1981 je dobil oddelek prvi ultrazvočni aparat.

Leta 1986, po upokojitvi prim. Mikuža, dr.med., je prevzel oddelek Franc Krištofelc, dr.med., pod vodstvom katerega je stekel projekt Nedonošenček, oddelek je dobil računalniško opremo, porodna soba nov CTG aparat in leta 1990 ultrazvočni aparat z vaginalno sondo ter sondama za pregled dojk in kolkov novorojenčkov. V tem času so se preuredili ambulantni prostori, leta 1993 smo ustanovili Ambulanto za zgodnje odkrivanje raka dojk, pri porodih so lahko bili prisotni možje.

Leto 1995 je bilo prelomno za laparoskopsko diagnostiko in operativo, saj smo dobili videolinijo, s tem pa očitno razširili spekter laparoskopskih operacij.

V vseh teh letih je potekalo uspešno svetovanje o kontracepciji, a kljub temu je število umetnih prekinitev nosečnosti od l. 1958 do 1990 naraščalo, od tega leta dalje pa je zaznaven močan padec - od 1000 letno na 650.

Leta 1996 se je Franc Krištofelc upokojil, za naslednja 3 leta pa ga je nasledil Franc Pristovnik,dr.med. Oddelek je pridobil revolucionarni 3D UZ, vpeljali smo novo uroginekološko operacijo TVT. Pomembna pridobitev je bil instrumentarij za histeroskopsko diagnostiko in operativo, histeroskopije so postale nepogrešljive za vsakodnevno delo.

V 80. in 90. letih in vse do leta 2005 je število porodov počasi, a vztrajno padalo in doseglo najnižje število 777.

Od leta 2000 dalje se je na oddelku izmenjalo več predstojnikov, upokojeno sestro Debelak je zamenjala Pavla Kogelnik,dipl.m.s.
Stroka je še naprej sledila vsem smernicam v ginekologiji in porodništvu. V porodništvu smo uvedli novo presejalno metodo - merjenje nuhalne svetline pri plodu in diagnostično metodo - kariotipizacijo z amniocentezo. 3D ultrazvočni aparat smo zamenjali z novim 4D ultrazvočnim aparatom. Leta 2003 je prva porodnica rodila z epiduralno obporodno analgezijo, ki je, predvsem po zaslugi anesteziologov, postala dobro utečena praksa.
V operativi danes prevladujejo minimalno invazivne metode. Od l. 2007 uspešno izvajamo laparoskopske supracervikalne histerektomije od l. 2010 pa, kot prvi v Sloveniji, tudi laparoskopske totalne histerektomije. Razširile so se indikacije za uroginekološke operacije. Poleg korekcije motenj statike medeničnega dna z vaginalnimi mrežicami smo l. 2014 začeli tudi z laparoskopskim pristopom korekcije z mrežico.
Konec leta 2016 smo končno dočakali selitev oddelka v povsem nove, svetle, sodobno opremljene prostore. Z selitvijo v nov porodni blok v l. 2017, smo začeli izvajati porode v vodi.

V zadnjih letih smo se tudi kadrovsko okrepili, imamo odlične specializante, ki bodo v kratkem postali specialisti. Trenutno pomagajo v dežurni službi tudi štirje zunanji ginekologi.
 

Naročanje na pregled

 

Pozdravljena,
za vas smo pripravili možnost elektronskega naročanja na pregled. V spodnjem obrazcu prosimo izpolnite vsa zahtevana polja, saj bomo le tako lahko natančneje določili obseg pregleda in s tem povezan potreben čas. S tem boste pripomogli tudi h krajšem čakanju. Za vsa dodatna vprašanja nas lahko tudi pokličete na telefonske številke pod zavihkom "informacije".
Zavezujemo se, da bomo vaše podatke hranili v skladu z zakonodajo, jih nikoli posredovali drugemu v komercialne namene ali kakorkoli ogrozili vašo zasebnost in zaupanje. Več pravnih pojasnil je dosegljivih na naši spletni strani.

Prosimo vnesite osebne podatke

-

Prosimo vnesite potrebne podatke

Prosimo vnesite namen obiska: