Oddelek za dializo


 


Telefon oddelka:

02 88 23 480


Lokacija oddelka:

 

Bojan Vujkovac V.d. predstojnika Oddelka za dializo:
prim.Bojan VUJKOVAC, dr.med., specialist internist
tel: 02 88 23 400
e-pošta: bojan.vujkovac@sb-sg.si
 

                            V. d. glavne medicinske sestre oddelka:
                            Rudolfa Oprešnik, dipl.m.s.
                            tel: 02 88 23 400
                            e-pošta: rudolfa.opresnik@sb-sg.si