Anestezija

Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok


 


Tajništvo anestezije:

tel.: 02 88 23 441
 

Protibolečinska ambulanta:

tel: 02 88 23 428

Preanesteziološka ambulanta:

tel: 02 88 23 442

Center intenzivne terapije:

tel.: 02 88 23 437


Lokacija oddelka:

V.d. predstojnika Oddelka za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok:
Aleksandar Bilić, dr. med., spec anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
Tel.: 02 88 23 400
e-pošta: aleksandar.bilic(at)sb-sg.si

 

Janja PungartnikGlavna medicinska sestra Oddelka za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok:
Janja Pungartnik, mag. zdr. nege

Tel.: 02 88 23 529
E-pošta: janja.pungartnik(at)sb-sg.si
 


PREANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA

Delovni čas:
Ponedeljek: 11.00 - 19.00
Torek, sreda in četrtek: 7.00 - 15.00

Na pregled se naročite:
- po telefonu, vsak delovni dan med 7.00 in 9.00 uro na na številki 02/ 88 23 498,
- osebno, vsak delovni dan med 7.00 in 9.00 uro v naši ambulanti v pritličju kirurškega bloka (stavba B) -  levo.


PROTIBOLEČINSKA AMBULANTA

Delovni čas:
Ponedeljek, sreda, četrtek in petek: 7.00 – 15.00

Na pregled se naročite:
- po telefonu, vsak delovni dan med 7.00 in 9.00 uro na številki 02/ 88 23 428,
- osebno, vsak delovni dan med 7.00 in 9.00 uro v naši ambulanti v pritličju kirurškega bloka (stavba B) - levo.


CENTER INTENZIVNE TERAPIJE OPERATIVNIH STROK (CIT)

Čas obiskov je vsak dan od 11.00 do 12.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure.

Informacije o stanju bolnikov osebno vsak dan med 11.00 in 12.00 uro in med 14.00 in 15.00 uro.

Informacije po telefonu vsak dan med 11.00 in 12.00 uro po predhodnem osebnem kontaktu z zdravnikom intenzivne enote.

E-naslov: cit(at)sb-sg.si
Informacije za obiskovalce

 








 
 
 
 
Osebje zdravstvene nege:

Glavna medicinska sestra Oddelka za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok
Janja Pungartnik, mag. zdr. nege


Enota za intenzivno medicino operativnih strok:

Odgovorna medicinska sestra Enote za intenzivno medicino operativnih strok in namestica glavne medicinske sestre
Sedina Kovačević, dipl. m. s.

Darja Jeromel, dipl. m. s.
Klavdija Mežnar, dipl. m. s.
Mira Tamše, dipl. m. s.
Nina Kopčič, dipl. m. s.
Diana Gašić, dipl. m. s.
Doroteja Smolak, dipl. m. s.
Tanja Leskovar Černec, dipl. m. s.
Ana Laznik, med. sestra
Boštjan Volmajer, dipl. zdravstvenik
Elizabeta Gašić, med. sestra
Franc Tamše, med. tehnik
Jasmina Vezovnik, ZT
Lidija Bricman, dipl. m. s.
Marija Vavh Janiš, dipl. m. s.
Marjetka Smode, ZT
Rosvita Kostanjevec, ZT
Zdenka Šavc, ZT
Valerija Glavica, dipl.m.s.
Mateja Rejak, dipl. m.s.




Enota za anesteziologijo

Odgovorna medicinska sestra Enote za anesteziologijo
Lucija Bahč, dipl. m. s.

Nada Javornik, višja m.s.
Aleksandra Kotnik, dipl. m. s.
Irena Mlinar, dipl. m. s.
Janja Ternik, dipl. m. s.
Renata Krznar, dipl. m. s.
Špela Mlinar, dipl. m. s.
Tanja Pesjak, dipl. m. s.
Staša Peklar, dipl. m. s.
Simona Lipnik, dipl. m. s.
Lenče Nikolova, dipl. m. s.
Eva Javornik, ZT
Nina Preglav, dipl. m. s.

ADMINISTRACIJA:
Martina Širnik, komercialist
Maša Kacil






 
 

Predstavitev

V.d. predstojnika Oddelka za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok:
Aleksandar Bilić, dr. med., spec anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
Tel.: 02 88 23 400
e-pošta: aleksandar.bilic@sb-sg.si

 


 

Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok deluje kot samostojni oddelek od leta 1989 dalje. Na oddelku je trenutno zaposlenih devet zdravnikov specialistov anesteziologov, šest specializantov anesteziologije, 22 diplomiranih medicinskih sester ter 12 srednjih medicinskih sester.

Področje delovanja je široko in obsega zdravljenje kritično bolnih in poškodovancev v Enoti intenzivne medicine, vodenje anestezije za kirurške, ginekološke, travmatološke, ortopedske in urološke bolnike, sodelovanje v reanimacijski službi in izvajanje ambulantne dejavnosti v dveh vrstah specialističnih ambulant – ambulanti za zdravljenje bolečine ter preanesteziološki ambulanti.

Anestezija z reanimatologijo

Anestezija je stanje, v katerem bolnik ne čuti bolečine in so njegove življenjske funkcije skrbno nadzorovane in uravnavane tako, da kirurg lahko izvaja operacijo. Bolnik lahko med operacijo spi (splošna anestezija) ali pa je buden in pomirjen (področna in lokalna anestezija). Za varen potek anestezije skrbita anesteziolog in anestezijska medicinska sestra.

Anesteziolog je zdravnik specialist, ki je usposobljen za vodenje anestezije, za zdravljenje življenjsko ogroženih bolnikov v enotah za intenzivno zdravljenje, za zdravljenje bolečine, za respiracijsko fizioterapijo in za delo v urgentni medicini. Ta znanja mu omogočajo, da izbere in zagotovi bolniku najprimernejšo vrsto anestezije, skrbi za bolnika med predoperativno pripravo ter v neposrednem pooperativnem okrevanju – v posebni enoti - tako imenovani prebujevalnici.

Enote intenzivne medicine operativnih strok

Center intenzivne terapije je namenjen zdravljenju najhuje bolnih bolnikov. Pri svojem delu si pomagamo s številnimi pripomočki, ki omogočajo nadomeščanje ali podporo funkciji slabo delujočih organov naših bolnikov.

Kot donorska bolnišnica smo vključeni v transplantacijsko službo v Sloveniji in se aktivno vključujemo v njeno delovanje.

Pomemben del dela v CITu je tudi delo v prebujevalnici, kjer izkušeno osebje CITa skrbi za bolnike, ki so bili pravkar operirani in še potrebujejo intenzivnejši po operativni nadzor.

Zaradi narave dela in prizadetosti naših bolnikov so obiski svojcev v naši enoti krajši. Zelo pomembno je tudi slediti navodilom osebja glede sanitarno – higienskega režima na oddelku.

V letu 2013 smo obeležili 40. let zdravstvene nege v enoti Intenzivne medicine operativnih strok Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

Zbornik predavanj

 
 

Zgodovina

V.d. predstojnika Oddelka za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok:
Aleksandar Bilić, dr. med., spec anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
Tel.: 02 88 23 400
e-pošta: aleksandar.bilic(at)sb-sg.si



Anesteziologija in intenzivna medicina sta mladi stroki. Pravi razvoj obeh strok se je začel šele po drugi svetovni vojni. Takrat so se etru kot najvarnejšemu inhalacijskemu anestetiku pridružili prvi halogenizirani ogljikovodiki.

Tako v naši kot tudi v drugih slovenskih bolnišnicah je v petdesetih letih gospodovala etrova anestezija in Schimmel-Buscheva žičnata maska – tako imenovano kapljanje. Leta 1959 se je v naši bolnišnici zaposlila zdravnica, ki se je dodatno izpolnjevala iz anesteziologije v UKC Ljubljana. Žal ni ostala dovolj dolgo, da bi se »skandinavska« anestezija, ki so jo učili v Ljubljani, uveljavila.

V naslednjih desetih letih so medicinske sestre, ki so uspešno zaključile izpopolnjevanje iz anesteziologije, s skromno opremo in ob pomoči kirurgov uspešno opravljale to delo.

1968 leta je anestezijo ponovno prevzela zdravnica s končanim enoletnim tečajem iz anesteziologije. Tako smo leta 1972 dobili v bolnišnici prvo specialistko anesteziologije. Takrat se je oddelek tudi osamosvojil kot služba za anesteziologijo in reanimacijo. Organizacijsko se je pridružila dejavnostim za skupne medicinske potrebe. Prva predstojnica je postala prim.dr.Vika Rus Vaupot, ki je to funkcijo uspešno opravljala vse do upokojitve julija 2007.

V naslednjih letih se je število anesteziologov povečevalo. Razvoj novih anestezijskih aparatov je omogočil uvajanje sodobnejših oblik anestezijskih tehnik. Kakovost in varnost anestezije pa je brez dvoma posledica uporabe natančnega monitoringa za nadzor delovanja vitalnih organov.

Z delom v prvi t.i prebujevalnici v urološko-endoskopskem operativnem traktu – kjer skrbimo za operirance neposredno po operacijah z nadzorovanjem njihovih življenjskih funkcij, smo začeli leta1998, leta 2004 pa smo drugo tako enoto pridobili še v kirurško – ginekološkem operacijskem traktu.

Center intenzivne terapije – CIT je bil ustanovljen kot center intenzivne nege – CIN za potrebe celotne bolnišnice leta1970, s takrat sodobno opremo in aparaturami so jo pomagale opremiti lokalne gospodarske družbe. Do leta 1975 je bil CIN sestavni del kirurškega oddelka. Danes je to Enota intenzivne medicine operativnih strok.

Ambulanto za zdravljenje bolečine smo ustanovili leta1979.

Preanesteziološko ambulanto smo ustanovili leta 1999.

Leta 2003 smo pričeli s porodno analgezijo z epiduralnim katetrom. Prvi porod s to vrsto analgezije je bil 22. januarja 2003.