O bolnišnici in lokacija: Vodstvo bolnišnice


 
Jasna Uranjek

      
V.d. direktorja bolnišnice:
Janez Lavre, dr. med.

  

Tina Vetter


V.d. pomočnice direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo:
Tina Vetter, mag. zdr. nege
e-pošta: tina.vetter@sb-sg.si
 


 

Ivanka Linasi


V.d. pomočnice direktorja za upravno in ekonomsko področje:
Ivanka Linasi, univ. dipl. ekon.
e-pošta: ivanka.linasi@sb-sg.si

 


 

Simona Svetina Apat

V.d. pomočnice direktorja za splošne in kadrovske zadeve:
mag. Simona Svetina Apat, univ. dipl. soc. del.
e-pošta: simona.svetina@sb-sg.si