O bolnišnici in lokacija: Uprava


V.d. direktorja:     
Janez Lavre, dr. med.

Tajništvo uprave:
MARTINA RAZDEVŠEK, univ.dipl.ekon.
e-pošta: martina.razdevsek@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 404

Služba za odnose z javnostmi:
HELENA SLEMENIK, univ.dipl.teol.
e-pošta: helena.slemenik@sb-sg.si
tel. št.: 02 882 35 79, 041 305 737

Pomočnica direktorja za strokovne zadeve

Pomočnica direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo:
Tina Vetter, mag. zdr. nege
e-pošta: tina.vetter@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 406

Pomočnica direktorja za splošne in kadrovske zadeve:
mag.SIMONA SVETINA APAT, univ.dipl.soc.del.
e-pošta: simona.svetina@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 404

Pomočnica direktorja za upravno in ekonomsko področje:
IVANKA LINASI, univ.dipl.ekon.
e-pošta: ivanka.linasi@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 415