Oddelki in ambulante: Ordinacijski časi in naročanje

 

Ordinacijski urniki ambulantne dejavnosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec od 1.5.2017 dalje in kontaktni podatki za naročanje

Odgovorne osebe za vodenje čakalnega seznama v SB Slovenj GradecInformacije za paciente v zvezi z naročanjem na zdravstveno storitevV SB Slovenj Gradec pri naročanju pacientov upoštevamo določila Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov.

Na prvi pregled se naročate, kadar gre pri vas za novo nastali zdravstveni problem oz. za akutno poslabšanje kroničnega zdravstvenega stanja. Za preverjanje učinkov že začetega zdravljenja, za dodatne preiskave in končanje zdravstvene obravnave pa se naročate na kontrolni pregled.

Zdravnik, ki vam napiše napotnico ali delovni nalog, mora na dokumentu označiti stopnjo nujnosti, saj je od nje odvisno, kako hitro boste obravnavani.
Dopustne čakalne dobe za stopnje nujnosti so po pravilniku naslednje:
• nujno – zdravstvena storitev se v tem primeru izvede takoj, najkasneje v 24tih urah,
• hitro – zdravstvena storitev se izvede najkasneje v treh mesecih,
• redno – zdravstvena storitev se izvede najkasneje v šestih mesecih,
• za maligna obolenja najkasneje v enem mesecu,
• za ortopedske operacije najkasneje 12 mesecev.

V kolikor vam v SB Slovenj Gradec ne bomo zmogli zagotoviti obravnave v omenjenih rokih, vas bomo o tem obvestili z informacijo, da se lahko obrnete na druge izvajalce v državi, ki vam lahko zdravstveno storitev prej zagotovijo oz. vas bomo vprašali, ali se strinjate, da boste pri nas čakali na storitev dlje, kot čakalne dobe po posameznih stopnjah nujnosti definira pravilnik.
Najdaljša dopustna čakalna doba v Republiki Sloveniji je spoštovana, če je čakalna doba za določeno zdravstveno storitev pri najmanj enem izvajalcu znotraj najdaljših dopustnih čakalnih dob, saj si lahko kot pacient na osnovi napotnice sami izberete zdravstveni zavod oz. zdravnika specialista kjerkoli v državi.

Na zdravstveno storitev se lahko naročite osebno ali preko telefona (ponekod smo kot opcijo ponudili tudi e-poštni naslov). Takrat vam bomo rezervirali termin. Pomembno pa je vedeti, da vas lahko uradno uvrstimo v čakalni seznam šele po predložitvi izvirnika napotnice, ki nam jo morate predložiti (poslati) v petih dneh po rezervaciji termina.

Prosimo vas tudi, da nas v primeru, če na načrtovano izvedbo zdravstvene storitve ne morete priti, o tem pravočasno obvestite. Če na izvedbo zdravstvene storitve ne boste prišli, prosimo, da svojo odsotnost pisno ali ustno opravičite v 14 dneh od dneva načrtovane izvedbe, v primeru prvotno zgolj ustnega opravičila pa vas v nadaljnjih treh dneh prosimo tudi za pisno opravičilo. Če je šlo za nepredvidljiv in neodložljiv dogodek in s tem za opravičeno odsotnost, vas bomo v čakalnem seznamu uvrstili na najbližji prosti termin.

Vsa opisana ravnanja izhajajo iz navedenega Pravilnika.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje določil, da bi na ta način naročanje na zdravstvene storitve potekalo s čim manj zapleti.
 
Obrazca - Izjava pacienta v primeru izbire določenega zdravnika oz. termina obravnave ali čakanja na storitev z nedopustno dolgo čakalno dobo

V kolikor si boste za obravnavo na lastno željo izbrali bodisi določenega zdravnika, bodisi izbran termin obravnave (ki je lahko le na kasnejši datum, kot pa vam lahko mi zagotovimo potrebno zdravstveno storitev), vam bomo v podpis vročili izjavo. Prav tako vam bomo vročili izjavo v podpis pri naročanju na zdravstvene storitve, pri katerih vam SB Slovenj Gradec ni zmožna zagotoviti obravnave v še dopustnem roku, določenem v Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov, glede na stopnjo nujnosti, ki izhaja iz vaše napotnice.