Oddelki in ambulante
Čakalne dobe v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec:


Na dan 30.11.2017 v ambulantni dejavnosti

Na dan 30.11.2017 v bolnišnični dejavnosti

 

ARHIV ČAKALNIH DOB


Odgovorni osebi za vodenje čakalnega seznama v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec:

v.d.direktorja Janez Lavre, dr. med.
e-pošta: janez.lavre@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 404

Namestnica odgovorne osebe čakalnega seznama:
Pomočnica direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo:
Tina Vetter, mag. zdr. nege
e-pošta: tina.vetter@sb-sg.si
tel. št.: 02 88 23 435