Razpisi in javna naročila


 

aktualni razpisi


Naročnik:Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: 02/2018
Številka objave na Portalu JN:JN000800/2018-B01, 12.02.2018
Predmet JN:POTROŠNI MATERIAL ZA PERITONEALNO DIALIZO


Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik: Sanacija sanitarij
Številka javnega naročila: JNMV/1-2018
Številka objave na Portalu JN: JN000461/2018-W01
Predmet JN:  Sanacija sanitarij na Internem oddelku in Oddelku za diagnostično in interventno radiologijo

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN/30/2017
Številka objave na Portalu JN: JN009700/2017-W01
Predmet JN:  DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: NMV35/2017
Številka objave na Portalu JN: JN009688/2017-W01
Predmet JN:  Redno in izredno vzdrževanje sistemov neprekinjenega napajanja (UPS) in diesel agregata

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN32/2017
Številka objave na Portalu JN: JN008924/2017-W01
Predmet JN:  Nabava laboratorijskega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti tkivnih vzorcev in izvidov na Oddelku za patologijo SB SG

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: JN27/2017
Številka objave na Portalu JN: JN008969/2017-B01
Predmet JN:  Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Številka javnega naročila: NMV36/2017
Številka objave na Portalu JN: JN009340/2017-W01, 06.11.2017
Predmet JN:  Nabava šivalnega materiala

Dokumentacija dostopna na spletni strani:(http://www.enarocanje.si).

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja: Transportni RTG aparat Toshiba SXT 900 A/P.

Ponudniki morajo ponudbo oddati najkasneje do 7.10.2017, na elektronski naslov: ales.jancar@sb-sg.si